Kartat ja kaavoitus2020-01-08T08:37:07+02:00

Kartat ja kaavoitus

• Köykän ja keskustan alueiden asemakaavojen muutokset
Köykän ja keskustan alueiden asemakaavojen muutokset, ehdotus 3.12.2019
Köykän ja keskustan alueiden asemakaavojen muutokset, selostus 3.12.2019
Köykän ja keskustan alueiden asemakaavojen muutokset, OAS 23.10.2019, tark. 5.11., 3.12.

• Keskustan osayleiskaavan muutos
Selostus_Keskustan-oykm_ehdotus_3.12.2019
Kaavaluonnos_OYKM_ehdotus_3.12.2019
LIITE-1_OAS_Keskusta_oykm_3.12.2019
LIITE-2_Vastine_luonnosvaihe_Keskusta-oykm
LIITE-3_Ote_tiesuunitelmasta
LIITE-4_Melualueet_paiva_55_

• Laitakarin ranta-asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.6.2019

• Luvian rantaosayleiskaavan muutos -> hyväksytty kvalt 3.12.2019 § 60
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2019
kartta 22.8.2019
Rantayleiskaavan muutoksen selostus 12.11.2019
Kaavan laatijan vastine 12.11.2019
Koivukiven kiinteistön luontotyyppiselvitys

• Lankoorin ranta-asemakaavan muutos -> hyväksytty kvalt 3.12.2019 § 59
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2019
Kartta 22.8.2019
Selostus 12.11.2019
Kaavan laatijan vastine 12.11.2019
Koivukiven kiinteistön luontotyyppiselvitys

Köyryn – Ketunpesän alueen asemakaava

• Rannanvainion asemakaava ja asemakaavan muutos (Luvia), 19.11.2018 päivitetty ehdotus:
kartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
kaavoittajan (ehdotusvaiheen) vastineet
seurantalomake
luonnosvaiheen esittelyvideo

• Pohjarannan ranta-asemakaavan muutos
Pohjarannan ranta-asemakaavan muutos, kartta 28.6.2019
Pohjarannan ranta-asemakaavan muutos, selostus 14.11.2019

Ajankohtaista