Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Kartat ja kaavoitus2021-06-24T13:17:12+02:00
Asuminen ja ympäristö
Etusivu/Asuminen ja ympäristö/Kartat ja kaavoitus

Kartat ja kaavoitus

• Luvian ranta-alueiden osayleiskaavan muutos / Lankoori Majaloukontie
Lankoori OYK luonnos (pdf)
Lankoori OYK selostus (pdf)
Lankoori OYK OAS (pdf)
Eurajoen Lankoorinnokan kiinteistöjen 3-351, 3-352, 3-335 ja 3-379 kasvillisuusselvitys 2020

Lankoorin ranta-asemakaavan muutos (Majaloukontie)
Lankoori ranta-asemakaavan muutos (pdf)
Lankoori ranta-asemakaavan muutos selostus (pdf)
Lankoori ranta-asemakaavan muutos OAS (pdf)
Eurajoen Lankoorinnokan kiinteistöjen 3-351, 3-352, 3-335 ja 3-379 kasvillisuusselvitys 2020 (pdf)

• Olkiluodon alueen asemakaavamuutos
Olkiluodon alueen asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

• Lapijoen asemakaavan laajennus
Lapijoen asemakaavan laajennus, luonnosvaihe, luonnos (pdf)
Lapijoen asemakaavan laajennus, luonnosvaihe, kaavaselostus (pdf)
Lapijoen asemakaavan laajennus, luonnosvaihe, Liite 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Lapijoen asemakaavan laajennus, luonnosvaihe, Liite 2, luontoselvitys (pdf)
Lapijoen asemakaavan laajennus, luonnosvaihe, Liite 3, asemakaavan seurantalomake (pdf)

• Eurajoen keskustan asemakaavan muutos ja laajennus länteen (8-tien siirto)
Selostus_VT8_keskusta_17_06_2021 (pdf)
Kaavakartta, luonnos (pdf)
LIITE_1_OAS_VT8_keskusta_17_06_2021 (pdf)
LIITE 2a Valtatie 8 uuden linjauksen luontoarvojen perusselvitys Eurajoen taajaman länsipuolella (pdf)
LIITE 2b Eurajoen keskustan ja Lapijoen osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys (pdf)
LIITE 2c Eurajoen ohitustie, luonnonympäristön nykytilan muistio 1.8.2019 (pdf)
Liite 3 meluselvitys (pdf)
LIITE 4 osayleiskaava, maisemaselvitys (pdf)
LIITE 5 Keskustan – Lapijoen osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi (pdf)
LIITE 6 rakennusinventointi (pdf)
LIITE 7 Muistio viranomaisneuvottelusta 27.2.2019

• Ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen ja ranta-asemakaavan muutos sekä asemakaavan laatiminen koskien Laitakarintien tiesuunnitelmaa
KAAVAKARTTA_Laitakarintie_AK_LUONNOS (pdf)
KAAVAKARTTA_Laitakarintie_RAMK_KUMOAMINEN_MUUTOS_LUONNOS (pdf)
SELOSTUS_Laitakarintie_AK_LUONNOS (pdf)
LIITE1_OAS_Laitakarintie (pdf)
LIITE3_KUMOTTAVAKAAVA (pdf)
LIITE4_KUMOTTAVAKAAVA (pdf)

Laitakarin ranta-asemakaavan kortteli 1 (Kolhantie) muutosehdotus / hyväksytty kvalt 15.6.2021 § 47
Luvian Laitakarin ranta-asemakaavan muutos, kortteli 1, Kolhantie, ehdotusvaihe, ehdotus (pdf)
Luvian Laitakarin ranta-asemakaavan muutos, kortteli 1, Kolhantie, ehdotusvaihe, selostus (pdf)
Luvian Laitakarin ranta-asemakaavan muutos, kortteli 1, Kolhantie, ehdotusvaihe, palauteraportti (pdf)

• Luvian rantayleiskaavan muutos / Etelän-Pirskeri (Rounoori) ja Aspiskeri / hyväksytty kvalt 15.6.2021 § 44
Luvian ranta-alueiden osayleiskaavan muutos Etelän Pirskeri ja Aspiskeri selostus (pdf)
Luvian ranta-alueiden osayleiskaavan muutos Etelän Pirskeri ja Aspiskeri OAS (pdf)
Luvian ranta-alueiden osayleiskaavan muutos Etelän-Pirskeri (Raunoori) ja Aspiskeri kaavaehdotus (pdf)
Palauteraportti Luvian ranta-alueiden osayleiskaavan muutos Etelän Pirskeri ja Aspiskeri (pdf)

• Luvian Etelän Pirskerin ranta-asemakaavan muutos / hyväksytty kvalt 15.6.2021 § 46
Etelän Pirskeri ranta-asemakaavan muutos ehdotus (pdf)
Etelän Pirskeri ranta-asemakaavan muutos selostus (pdf)
Palauteraportti Etelän Pirskerin ranta-asemakaavan muutos (pdf)

• Luvian Aspiskerin Nakulan tilan ranta-asemakaavan muutos / hyväksytty kvalt 15.6.2021 § 45
Luvian Aspiskerin Nakulan tilan ranta-asemakaavan muutos ehdotus (pdf)
Luvian Aspiskerin Nakulan tilan ranta-asemakaavan muutos ehdotusvaiheen selostus (pdf)
Luvian Aspiskerin Nakulan tilan ranta-asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Palauteraportti Luvian Aspiskerin Nakulan tilan ranta-asemakaavan muutos (pdf)

• Eurajoen Luvian rantaosayleiskaavan muutos (Laitakari) / hyväksytty kvalt 4.5.2021 § 29 / lainvoimainen
Luvian rantaosayleiskaavan muutos (Laitakari) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.1.2021 (pdf)
Luvian rantaosayleiskaavan muutos (Laitakari) YK luonnos 3 (pdf)
Luvian rantaosayleiskaavan muutos Laitakari yk selostus 12.1.2021 (pdf)
Eurajoen Laitakarin rantakaava-alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys (pdf)
Eurajoen Laitakarin arkeologinen ja kulttuuriympäristön inventointi (pdf)

Laitakarin ranta-asemakaavan muutos / hyväksytty kvalt 4.5.2021 § 30 / lainvoimainen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.6.2019 (pdf)
Laitakari ehdotus 12.1.2021 (pdf)
Laitakari rk kaavaselostus 12.1.2021 (pdf)
Eurajoen Laitakarin rantakaava-alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 2019 (pdf)
Luvian Laitakarin kulttuuriympäristöt (pdf)

Köyryn – Ketunpesän alueen asemakaava

Ajankohtaista

Uimarantojen ja joen veden laatu

Uimavedet edelleen mikrobiologisesti hyvälaatuisia 13.7.2021 otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella. Uimavesitiedote - heinäkuu 2021 (pdf)

20.07.2021|
Go to Top