Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Muut luvat ja ilmoitukset2021-04-20T13:23:32+02:00
Asuminen ja ympäristö

Muut luvat ja ilmoitukset

Lannan varastointi aumassa (patterointi)

Lannan varastointi aumassa edellyttää ilmoituksen tekemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lannan varastoinnista aumassa säädetään Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). (Ns.nitraattiasetus)

Myös asetuksessa säädetystä lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Tilapäinen melu ja tärinä

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä, kuten kivenmurskauksesta, tietyistä louhinta-, purku- ja rakennustöistä, moottoriurheilukilpailuista ja ilta- tai yöaikaan järjestettävistä ulkoilmakonserteista on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee toimittaa ympäristötoimeen viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty tarkemmin Eurajoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Tilapäinen melu ja tärinä -ilmoituslomake

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Jätehuolto

Ilmoitus sekajäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä

Pidennetty tyhjennysväli_lomake

Ilmoitus yhteisestä sekajäteastiasta

Yhteisastia

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Ympäristöhallinnon verkkosivut
Ympäristönsuojelun lomakkeet

Ajankohtaista

Rakennusvalvonta tiedottaa

Rakennusvalvonnan palvelu on tällä hetkellä henkilöstövajeesta johtuen ruuhkautunut. Asioita käsitellään vireille tulo järjestyksessä ja kaikkiin

28.09.2021|

Vapaita tontteja Eurajoella!

Tonttivuokra ensimmäiset 3 vuotta 18 eur/vuosi. Katso lisää Meidän perheen koti on Eurajoella (PDF) tai https://www.eurajoki.fi/asuminen-ymparisto/

23.02.2021|
Go to Top