Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Opetuksen työajat ja koulukuljetus2022-08-15T15:10:10+02:00
Kasvatus ja opetus
Etusivu/Kasvatus ja opetus/Ajankohtaista koulutoimessa/Opetuksen työajat ja koulukuljetus

Opetuksen työajat ja koulukuljetus

2021-2022 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 16.8.2021
Syysloma on 25. – 31.10.2021 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2021

Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022
Urheiluloma on  21. – 27.2.2022 (vko 8)
Vapaapäivä 27.5.2022
Kevätlukukausi päättyy 31.5.2022

2022-2023 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 15.8.2022
Syysloma on 24. – 30.10.2022 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2022

Kevätlukukausi alkaa 9.1.2023
Urheiluloma on  20. – 26.2.2023 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy 31.5.2023

2022-2023 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 11.8.2022
Syysloma on 24. – 30.10.2022 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2022

Kevätlukukausi alkaa 9.1.2023
Urheiluloma on  20. – 26.2.2023 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy 3.6.2023

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Eurajoen kunnassa myönnetään väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetuksen ja  1.–2. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli kolme (3) kilometriä, ja 3.–9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli viisi (5) kilometriä. Joustavien ja kattavien aikataulujen sekä turvallisten oppilaskuljetusten saavuttamiseksi, kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta kuljetusreitin varteen.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen myös, jos koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen on  asiantuntijalausuntojen perusteella liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

OPPILASKULJETUSTEN OMAVASTUUT

Esioppilaan kohdalla käytetään yksilöllistä harkintaa omavastuumatkaa määriteltäessä.  Päätöksen tekee koulun rehtori tai päiväkodin johtaja yhteistyössä huoltajien kanssa.

Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 1.- 2. luokan oppilaalla yksi (1) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 3.-4. luokan oppilaalla kaksi (2) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuuosuus on 5.- 6. luokan oppilaalla kolme (3) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuuosuus on  7.-9. luokan oppilaalla viisi (5) kilometriä.

Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa kävelykelpoista reittiä myöten ja matka mitataan oppilaan kodin portilta koulun portille. Mittauksessa käytetään apuna karttaohjelmaa tai muuta luotettavaa menetelmää.

Omavastuuosuudet otetaan käyttöön mikäli oppilaskuljetuksia ei pystytä muuten asianmukaisesti ja riittävästi järjestämään. Käyttöönotosta päättävät päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit.

Ajankohtaista

Go to Top