Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Opetuksen työajat ja koulukuljetus2024-01-04T13:15:56+02:00
Kasvatus ja opetus

Opetuksen työajat ja koulukuljetus

2023-2024 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 14.8.2023
Syysloma on 23. – 29.10.2023 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2023

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
Urheiluloma on  19. – 25.2.2024 (vko 8)
Vapaapäivä 10.5.2024
Kevätlukukausi päättyy 31.5.2024

2024-2025 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 12.8.2024
Syysloma on 21. – 27.10.2024 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 20.12.2024

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2025
Urheiluloma on 17. – 23.2.2025 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy 28.5.2025

2023-2024 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 10.8.2023
Syysloma on 23. – 29.10.2023 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2023

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
Urheiluloma on  19. – 25.2.2024 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy 1.6.2024

2024-2025 (taulukkona)

Syyslukukausi alkaa 8.8.2024
Syysloma on 21. – 27.10.2024 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 20.12.2024

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2025
Urheiluloma on  17. – 23.2.2025 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy 31.5.2025

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Eurajoen kunnassa myönnetään väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetuksen ja  1.–2. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli kolme (3) kilometriä, ja 3.–9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli viisi (5) kilometriä. Joustavien ja kattavien aikataulujen sekä turvallisten oppilaskuljetusten saavuttamiseksi, kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta kuljetusreitin varteen.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen myös, jos koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen on  asiantuntijalausuntojen perusteella liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

OPPILASKULJETUSTEN OMAVASTUUT

Esioppilaan kohdalla käytetään yksilöllistä harkintaa omavastuumatkaa määriteltäessä.  Päätöksen tekee koulun rehtori tai päiväkodin johtaja yhteistyössä huoltajien kanssa.

Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 1.- 2. luokan oppilaalla yksi (1) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 3.-4. luokan oppilaalla kaksi (2) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuuosuus on 5.- 6. luokan oppilaalla kolme (3) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuuosuus on  7.-9. luokan oppilaalla viisi (5) kilometriä.

Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa kävelykelpoista reittiä myöten ja matka mitataan oppilaan kodin portilta koulun portille. Mittauksessa käytetään apuna karttaohjelmaa tai muuta luotettavaa menetelmää.

Omavastuuosuudet otetaan käyttöön mikäli oppilaskuljetuksia ei pystytä muuten asianmukaisesti ja riittävästi järjestämään. Käyttöönotosta päättävät päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit.

Ajankohtaista

Go to Top