Sosiaali- terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaa Satakunnan hyvinvointialue

Hyvinvointialueen internetsivut löydät osoitteesta sata.fi

Eurajoen kunta korvaa syöpä-, munuais- ja ms-sairauksista aiheutuvia sairaala- ja poliklinikkamaksuja kuntalaisilleen.

Syöpä-, MS- ja munuaispotilaiden korvaukset
Sairaanhoitolaitoksen sosiaalityöntekijä antaa todistuksen syöpäpotilaan hoitokustannusten korvausta varten, josta käy ilmi varmistettu ajankohta mistä alkaen korvausta maksetaan. Lääkärinlausuntoa ei tarvita. Syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden em. sairauksista aiheutuvat sairaala- ja poliklinikkamaksut maksetaan asiakkaan pankkitilille laskukopioiden mukaisesti. Kotokarin tilapäishoito ja kotisairaalamaksu rinnastetaan sairaalamaksuihin. Hoitomaksulaskuja ei makseta suoraan sairaanhoitolaitoksille. Korvausta ei makseta lääkkeistä, matkoista, lääkärintodistuksista, yksityislääkärikäynneistä eikä hammaslääkärikäynneistä.

Veteraanien hammashoidon korvaukset
Eurajoen kunnalla on vuosittain käytössään kunnanvaltuuston myöntämä määräraha, jolla korvataan rintamaveteraanien hampaiden hoidosta 117,73€ /vuosi ja prosteettisesta hoidosta 168,19€/vuosi.

Tiedustelut
palvelusihteeri
Ritva Kuusisto
puh. 02 86 941
sähköposti etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ajankohtaista