Sosiaali- terveyspalvelut
Etusivu/Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaa Satakunnan hyvinvointialue

Vuoden 2023 alusta satakuntalaisten julkisista sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue. Palvelut toimivat samoissa toimipisteissä ja samojen ammattilaisten voimin, kuin tälläkin hetkellä.

Linkki Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivuille: satakunnanhyvinvointialue.fi

Jos et löydä hakemaasi tietoa hyvinvointialueen sivuilta, jotka voivat joltain osin olla vielä keskeneräiset, etsithän tietoa Kessoten sivuilta: kessote.fi

Eurajoen kunta korvaa syöpä-, munuais- ja ms-sairauksista aiheutuvia sairaala- ja poliklinikkamaksuja kuntalaisilleen.

Syöpä-, MS- ja munuaispotilaiden korvaukset
Sairaanhoitolaitoksen sosiaalityöntekijä antaa todistuksen syöpäpotilaan hoitokustannusten korvausta varten, josta käy ilmi varmistettu ajankohta mistä alkaen korvausta maksetaan. Lääkärinlausuntoa ei tarvita. Syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden em. sairauksista aiheutuvat sairaala- ja poliklinikkamaksut maksetaan asiakkaan pankkitilille laskukopioiden mukaisesti. Kotokarin tilapäishoito ja kotisairaalamaksu rinnastetaan sairaalamaksuihin. Hoitomaksulaskuja ei makseta suoraan sairaanhoitolaitoksille. Korvausta ei makseta lääkkeistä, matkoista, lääkärintodistuksista, yksityislääkärikäynneistä eikä hammaslääkärikäynneistä.

Veteraanien hammashoidon korvaukset
Eurajoen kunnalla on vuosittain käytössään kunnanvaltuuston myöntämä määräraha, jolla korvataan rintamaveteraanien hampaiden hoidosta 117,73€ /vuosi ja prosteettisesta hoidosta 168,19€/vuosi.

Tiedustelut
palvelusihteeri
Ritva Kuusisto
puh. 02 86 941
sähköposti etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Eurajoen kunta kuuluu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, joka järjestää terveysvalvontaan ja eläinlääkintään liittyvät palvelut.

Eläinlääkintä
Kunnallisia eläinlääkintäpalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueella (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Eurajoki) 7 eläinlääkäriä.

Eurajoki
Eläinlääkäri Sirpa Varajärvi
Weener-tie 4, 27100 Eurajoki
puh. 044 707 2451

Porin ympäristö- ja lupapalveluiden eläinlääkintähuollon www-sivuille  https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/elaimet/elainlaakintapalvelut

Eläinsuojelu
Kaikki eläinsuojeluilmoitukset s-postitse osoitteeseen elainsuojelu(at)pori.fi

Terveysvalvonta
Terveysvalvonnan palveluista vastaa Porin ympäristö- ja lupapalvelut.
Yhteistyöalueessa ovat mukana Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Eurajoki.

Eurajoen terveysvalvonta
puh. 044 701 3353
Päivystysaika ma-pe klo 8.30-15.30
(vaihde 02 621 1212)

Yhteistoiminta-alueen yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti lähettämään
sähköpostiin [email protected]
tai soittamaan numeroon 044 701 3353
Terveysvalvonnan neuvontapuhelin palvelee klo 9-12.

Terveysvalvonnan www-sivuille pääset tästä  https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/luvat-ja-valvonta

Ajankohtaista