Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Vanhusneuvosto2022-11-07T15:27:42+02:00
Vapaa-aika

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vanhusten ja vanhusjärjestöjen, omaishoitajien ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvoston toiminta perustuu kuntalain 27 §:n ja laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 11 §:n määrittelyyn. Vanhusneuvosto osallistuu alueellaan vanhusväestön elinoloja koskevaan päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen sekä seurantaan. Vanhusneuvosto osallistuu myös palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin sekä ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun.

Eurajoen kunnan vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi (2) vuotta, sama kuin kunnanhallituksen toimikausi. Vanhusneuvostoon kuuluu tällä haavaa 13 jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimeää kunnanhallitus  järjestöjen sekä toimialojen ehdotuksen pohjalta.
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vapaa-ajan palvelupäällikkö, varalla vapaa-ajan asiakkuuspäällikkö

Vanhusneuvosto ajalla 1.8.2021-31.5.2023

NimiRooliEdustava taho
Laakso, Taistopuheenjohtajakunnanhallituksen edustaja
Aho, TerttuvarapuheenjohtajaLuvian Eläkeläisten kerho
Helkiö-Mäkelä, HeidijäsenSivistyslautakunta ja hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta
Johansson, Seija jäsenEurajoen Eläkkeensaajat
Korpela, RaijajäsenEurajoen kammaritoiminta
Kuusisto, MinnajäsenSatasoten edustaja
Lehtihalme, Päivikkijäsenkunnanhallituksen edustaja
Lievonen, Maija-LiisajäsenSPR Eurajoki
Mäkinen, HarrijäsenEläkeliiton Eurajoen Yhdistys
Rintanen, TuulijäsenSPR Luvia
Rönkkömäki-Mäntynen VirpijäsenEurajoen seurakunta
Olli, Jarmoesittelijä / sihteerihyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun valmisteluun ja seurantaa
  • edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön ja eläkejärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
    osallistua ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seurata ja arvioida näiden palvelujen toteutumista alueellaan
  • laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut.

Ajankohtaista

Vanhusneuvosto järjestää yhdessä kunnan nuorisovaltuuston kanssa päivätanssit to 1.12.2022 klo 14-16 Kuivalahden nuorisoseuran talolla. Osoite Pihlauksentie 4 Kuivalahti. Soittaa Duo Nostalgia. Tarjoilua.

Vanhusneuvostön pöytäkirjat

  • Linkki vanhusneuvoston pöytäkirjoihin löytyy tästä

Yhteystietoja

Hyvinvointipäällikkö
Jarmo Olli, p. 044 312 4267

Liikuntapaikkamestari
Jari Sundell, p. 044 3124268

Liikuntapaikkamestari
Teuvo Salmi, p. 044 4312526

Liikuntaneuvoja
Jonna Halminen, p. 044 4312531

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Ajankohtaista

Uimarannat 2023

Ympäristöterveysjaosto antaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 10 §:n

13.03.2023|
Go to Top