Hallinto
Etusivu/Hallinto/Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä seuraavasti:

”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.”

Valtuustokauden 2017-2021 sidonnaisuusilmoitukset

Aitonurmi Raili
Antti Timo
Elonen Jussi
From Minna
Hassinen Kirsi
Helminen Markus
Helminen Tarja
Hollmén Maria
Häyry Ireene
Isokorpi Kristiina
Jalonen Sakari
Jalonen Vesa

Jasu-Näyrä Jemina
Johansson Seija
Karaca Emin
Koivunen Reijo
Komminaho Alpo
Laakso Petri
Lahdenranta Ilona
Lakaniemi Vesa
Lampolahti Janne
Lattu Tiina
Lehtihalme Päivikki
Leino Vesa-Pekka
Liimola Hannu
Lukkarinen Tarja
Marttila Mikko
Mäkitalo Arto
Narmala Esa
Niemi Sarianna
Nikula Heimo
Nordberg Mikko
Nummi Sami
Nurmi Mika
Nuurma Eeva
Ojala Sanna
Olli Jarmo
Penttilä Leena
Perkola Hannu
Päivömaa Erkki
Rantanen Jani
Rinne Leena
Sainio Tuula-Marja
Sallila Jarmo
Salo Jussi
Salonen Mari
Salonen Tomi
Santapere Merja
Siiri Marja-Leena
Sjöman Ilona
Suoyrjö Irja
Talasma Esa
Tunturivuori Toni (ei annettuja ilmoituksia)
Tuominen Hanna
Uusi-Uola Teppo
Vaitomaa Marja
Veijonaho Outi
Viitasalo Ulla

Eurajoen kunnanvirasto

Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
faksi 02 868 4237
Y-tunnus 0132322-3

Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna
9.00 – 12.00 ja
12.45 – 15.00

Huom! Kunnanvirasto suljettuna 1.6. – 1.8.2021

Kunnanvirasto avoinna
2. – 31.8.
ma – pe 8.00 – 15.00

1.9. – 31.5.
ma – to 8.00 – 16.00
pe  8.00 – 15.00

Sähköposti
info[at]eurajoki.fi  sekä kirjaamoon osoitetut asiakirjat kirjaamo[at]eurajoki.fi

Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi