Hallinto

Beredskapsplan i händelse av strålrisk

I denna beredskapsplan (Beredskapslan i händelse av strålrisk (pdf)) hittar du information för det fallet att en olycka som förutsätter skyddsåtgärder för befolkningen äger rum vid Olkiluoto kraftverk. En sådan olycka är väldigt osannolik, men dock möjlig. Vid hot om strålrisk ger myndigheterna instruktioner till befolkningen så som till exempel att ta skydd inomhus, ta jodtabletter och om evakuering. Syftet är att hindra omedelbara hälsoolägenheter och att minimera strålningens konsekvenser. I enlighet med inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning (YVL 774/2011) delas detta meddelande ut till befolkningen i närområdet med tre års mellanrum.

Beredskapsplan i händelse av strålrisk

(December 2021)

Eurajoen kunnanvirasto

Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
Y-tunnus 0132322-3

Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna
9.00 – 12.00 ja
12.45 – 15.00

Kunnanvirasto avoinna
1.6. – 31.8.
ma – pe 8.00 – 15.00

1.9. – 31.5.
ma – to 8.00 – 16.00
pe  8.00 – 15.00

Sähköposti
info[at]eurajoki.fi  sekä kirjaamoon osoitetut asiakirjat kirjaamo[at]eurajoki.fi

Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi