Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Tarjouspyynnöt2023-09-29T09:49:35+02:00
Työ ja yrittäminen

Tarjouspyynnöt

Kaikki Suomen julkisten hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät osoitteesta http://www.hilma.fi/ Eurajoen kunta ei ole arvonlisäverolain 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja. Eurajoen kunnalle tehtäviin kiinteistöön kohdistuvien rakentamispalveluiden laskuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Eurajoen tekninen keskus, kilpailutuskalenteri 22.2.2023

Työkonepalvelut laitteineen ja kuljettajineen

Hankinta koskee maanrakennuksessa tarvittavia koneita ja autoja kuljettajineen Eurajoen kunnan tarpeisiin sopimuskauden aikana.

Tarjouspyyntö käsittää seuraavat koneet kuljettajineen:
Osa 1: hydrauliset kaivukoneet, tela-alustaiset (KKHt)
Osa 2: hydrauliset kaivukoneet, pyöräalustaiset (KKHp)
Osa 3: kuorma-autot
Osa 4: traktorit

Tarjouspyynnön liitteessä ”01 Koneluettelo” on tarkempi määrittely koneista kokoluokkineen ja -tyyppeineen.

Koneita käytetään tarpeen mukaan. Koneiden vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja

(KE 08, INFRA ry) sekä tässä tarjouspyynnössä mainittuja hankintayksikön omia tarkennuksia.

Tarjoukset on jätettävä Tarjouspalvelussa 23.10.2023 klo 12:00 mennessä.

Linkki Tarjouspalveluun

Linkki Hilmaan

Eurajoen tievalaistukset 2023

Urakkaan kuuluu katuvaloverkon saneeraus suunnittelualueen liikennöidyillä väylillä: Pyynkuja, Rinnekuja, Hiekkakuja, Aadaminkuja, Faartalinkuja, Hautalankuja, Nikkarinkuja, Mäkikuja, Vanhankentänkuja, Vähämuuvinkuja, Reppurintie, Ryssänmäenkuja, Palontie, sekä kevyenliikenteenväylä välillä Pappilantie-Yhdystie ja risteysalue Yhdystie/Kehätie (länsi).

Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa rakentamisen niihin kuuluvine materiaaleineen, rakenteineen sekä aputoimintoineen ja mittaustöineen urakkaohjelman ja piirustusten mukaisesti. Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakentaminen asiakirjaluettelossa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti saatettuina täysin valmiiksi ja loppudokumenttien laatiminen. Lisäksi pääurakkaan kuuluvat hankkeen toteuttamiseen tarvittavat työmaapalvelut, kuten:
– Liikenteenohjaus

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Suunniteltu urakka-aika: 20.11.2023-31.12.2023

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, sen tulee sisältää kaikki työt ja rakennusmateriaalit tämän tarjouspyynnön ja asiakirjojen mukaisesti.

Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan on mahdollista tutustua työkohteeseen paikan päällä. Mikäli urakoitsija jättää tämän tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Tutustumisesta tulee sopia rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa.

Tilaaja ei ole velvollinen maksamaan tai korvaamaan mitään tarjouslaskennasta aiheutuvia laskenta-, matka- tai muita kustannuksia.

Tarjoukset tulee jättää Tarjouspalvelussa 18.10.2023 klo 12:00 mennessä.

Linkki Tarjouspalveluun

Linkki Hilmaan

Ajankohtaista

Go to Top