Työ ja yrittäminen

Tarjouspyynnöt

Kaikki Suomen julkisten hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät osoitteesta http://www.hilma.fi/ Eurajoen kunta ei ole arvonlisäverolain 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja. Eurajoen kunnalle tehtäviin kiinteistöön kohdistuvien rakentamispalveluiden laskuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN / Eurajoen kunta, Korpelantien – Jalmarintien yhdystie

Rakennusurakan kohteena on Eurajoen kunnan Lapijoen taajamassa Korpelantien – Jalmarintien yhdystien, jalankulku- ja pyöräilyväylän, kuivatuksen, vesihuollon ja katuvalaistuksen rakentaminen.

Työkohde sijaitsee asemakaavan mukaisella katualueella.

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä, EU-kynnysarvon alittavana rakennusurakkana.

Urakka-aika: Urakan on oltava kaikilta osin valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään 31.10.2023 mennessä. Urakkaohjelmasta poiketen urakan välitavoitteiden tavoitepäivämäärät ovat kuukautta myöhemmin.

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, sen tulee sisältää kaikki työt ja rakennusmateriaalit tämän tarjouspyynnön ja asiakirjojen mukaisesti. Urakkarajat on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksenantaja on tutustunut urakkakohteeseen ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista. Mikäli urakoitsija jättää tämän tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi.

Tutustumisesta tulee sopia rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa. Kohdetta esittelee Jussi Elonen puh. 044 312 4411.

Tilaaja ei ole velvollinen maksamaan tai korvaamaan mitään tarjouslaskennasta aiheutuvia laskenta-,matka- tai muita kustannuksia.

Tarjousten määräaika 10.2.2023 klo 12:00.

Linkki tarjouspalveluun

Linkki Hilmaan

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RUOKAPERUNASTA AJALLE 1.8.2023 – 31.7.2025

Perunatarjouspyyntö

Tarjouslomake

Peruna arviomäärät 2023_

Ajankohtaista