Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Vesirakentaminen (ruoppaukset)2023-05-16T09:56:22+02:00
Asuminen ja ympäristö

Vesirakentaminen (ruoppaukset)

Lainsäädännöstä

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta, on oikeus haittaavan esteen poistamiseen esim. ruoppaamalla. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei edellytä lupaa (vesilaki 3 luvun 2 tai 3§) eikä työn suorittamisesta ja ruoppausmassojen sijoittamisesta aiheudu omistajalle huomattavaa haittaa tai ympäristösuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella. Sama koskee ruoppausmassojen sijoittamista toisen vesialueelle.

Yli 500 m3 ruoppaus vaatii aina vesilain mukaisen luvan. Lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupa on maksullinen.

Ruoppauksen ajankohta ja ruoppausmassojen läjitys

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa. Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston.
Ruoppausmassat tulee sijoittaa maalle siten, etteivät ne pääse tai joudu takaisin vesistöön. Jos jostain syystä ruoppausmassat halutaan läjittää vesialueelle, on siihen haettava lupa aluehallintovirastosta. Paras vaihtoehto on, että ruoppausmassat sijoitetaan omalle tontille. Jos ruoppausmassat eivät sovi omalle tontille, on läjitykselle saatava alueen omistajan lupa.

Lisätietoja ja neuvontaa ruoppausasioissa saa kunnan ympäristötoimesta. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa. Vähäisenä vesirakennustyönä, josta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, voidaan pitää käsin tehtävää kaislikon niittoa sekä lapiolla tehtävää rannan kaivutyötä.

Ilmoitus vesirakennustyöstä

Alle 500 m3 ruoppauksissa tulee tehdä ilmoitus vesirakennustyöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vrk ennen ruoppaustöiden aloittamista.

Ruoppauslomakkeet ja ohjeet

Rannan ruoppaus

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Ajankohtaista

Risuviikot Hevossuon jäteasemalla, viikot 14-19, 1.4.–10.5.

Eurajoen risupäivät 13.4., 27.4. ja 18.5.

Uima- ja kasteluveden laatu

Testausseloste 14.8.2023, uima- ja kasteluvesi Pappilankoski Testausseloste 16.8.2023 Lahdenperä Testausseloste 16.8.2023 Laitakari Testausseloste 16.8.2023 Pinkjärvi

11.07.2023|
Go to Top