Eurajoki – lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelma Eurajoella

”Tää on meidän kunta”

1. Lasten ja nuorten osallisuus Eurajoella
Eurajoen kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvu- toimintaympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Kunnan kasvatus- ja opetushenkilöstön kouluttaminen Nuorten Akatemian kanssa yhteistyössä, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja nuorisotyön osallisuusperiaatteiden kokoaminen sivistystoimen osallisuuden toimintasuunnitelmaan.

2. Oikeus elämään ja kehittymiseen Eurajoella
Kunnassa toteutuu yhteisöllinen opiskeluhuolto oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tuki on kolmitasoista tukea. Eurajoen kunnan hyvinvointisuunnitelmassa lapset huomioidaan erityisesti heitä koskevilla tavoitteilla ja varmistetaan sitovilla tavoitteilla lapsia koskevien haasteiden kohtaaminen.

3. Yhdenvertaisuus Eurajoella
Eurajoen kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevien lasten ja perheiden näkökulma. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti ( Kessote, hyvinvointialue ) muodostaa turvaverkon joka on kaikkien lasten ja perheiden tavoitettavissa ja ulottuvilla. Valistustyössä Eurajoen kunta aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin, jotta turvallinen elinympäristö saavutetaan.

4. Lapsen oikeudet Eurajoen kunnan rakenteissa
Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät Eurajoen kunnassa pitkäkestoisiin ja rakenteellisiin muutoksiin.

Eurajoen kunnan LYK-mallissa on selkeä koordinointivastuuhenkilö, ohjeet osallistavan budjetoinnin toteutuksesta, ohjeet lapsivaikutusten arvioinnin toteutuksesta ja LYK-mallin luominen on kirjattu kunnan toimintastrategiaan. Toimintamalli on istutettu kunnan henkilöstöön, luottamuselimiin sekä kunnan yhdistysohjelman kautta kolmannen sektorin toimijoille. Lapset ja nuoret ovat tietoisia LYK-toimintamallista ja omista mahdollisuuksistaan toimintamallissa. Kuntaorganisaatiossa on rakenteelliset mahdollisuudet vaikuttamiseen ja osallistamiseen ja ne on kirjattu kunnan hallintosääntöön.

5. Oikeus elämään ja kehittymiseen
Lasten ja nuorten leikin ja harrastamisen edelleen mahdollistaminen monipuolisella hanketyöllä. Kunnan leikkikenttien, päiväkotipihojen ja koulupihojen ja lähiliikuntapaikkojen tarve- ja kuntokartoitus ja kunnossapidon suunnittelu.