Tietoa Minna Piirainen

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Minna Piirainen on luonut 3 artikkelia.

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Teollisuuden Voima Oyj

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija Teollisuuden Voima Oyj Dnro ESAVI/24404/2019 Asia Suunnitelma runkopolyyppikasvuston torjunnasta Olkiluodon ydinvoimalassa, Eurajoki Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.1.–17.2.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Oh-jeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

2020-01-13T10:20:24+02:0013.01.2020|Kuulutukset|

Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavamuutoksen, laajennuksen ja kumoamisen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2019 § 215, että Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavamuutokseen, laajennukseen ja kumoamiseen ryhdytään. Asemakaavan laadinta koskee useaa pientä aluetta Köykäntien ja Lapintien välisellä alueella sekä Riikontien ja Raumantien välialuetta keskustan kohdalla. Aluerajaukset noudattavat parhaillaan laadittavana olevan valtatie 8:n parantamista koskevan tiesuunnitelman aluevarauksia ja liittymistä nykyiseen asemakaavoitettuun alueeseen Köykän teollisuusalueella ja keskustan

2019-10-28T10:41:47+02:0030.10.2019|Kuulutukset|

Keskustan osayleiskaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 4.6.2019 § 122, että keskustan osayleiskaavan muutokseen ryhdytään. Osayleiskaavan muutos koskee osaa vuonna 2014 hyväksytystä ja vuonna 2016 voimaan tulleesta keskustan osayleiskaavasta. Kaavamuutoksen alueeseen sisältyvät Eurajoen keskustaajaman länsi- ja pohjoisosat nykyisen valtatie 8:n (Raumantie) ja suunnitteilla olevan uuden valtatielinjauksen tuntumassa. Yleiskaavoituksen kanssa rinnakkain on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen valtatien 8 parantamiseksi Eurajoen

2019-06-06T11:00:03+02:0006.06.2019|Kuulutukset|