Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Yleiset alueet ja liikenneväylät2024-03-27T13:27:48+02:00
Asuminen ja ympäristö

Yleiset alueet ja liikenneväylät

Tiet ja yleiset alueet

Teihin ja yleisiin alueisiin kuuluvat

 • kaavatiet
 • maa- ja metsätilat
 • matonpesupaikat
 • venepaikat
 • leikkikentät
 • yksityistieavustukset

Kunta vastaa kaavateiden kunnossapidosta kokonaisvaltaisesti:

 • yleinen kunnossapito
 • lumen auraus
 • liukkauden torjunta
 • sorateiden sorastus ja lanaus
 • päällystys ja paikkaus
 • liikennemerkit
 • valaistus
  Lisätietoja alueinsinööri Jussi Elonen p. 044 3124411

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Kunta avustaa yksityisteitä talousarvioon vuosittain varattavan määrärahan puitteissa.

Lisätietoja alueinsinööri Jussi Elonen p. 044 3124411

Yksityistieavustusten yleiset myöntämisperusteet

 1. Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta tietoimituksessa tai tielautakunnan päätöksellä.
 2. Tiekunta kerää osakkailtaan tiehoitomaksuja.
 3. Tiekunta huolehtii sille yksityistielaissa määritellyistä tehtävistä.
 4. Tieosakkaista vähintään yksi on vakituinen talous (avustusta myönnetään vain vakinaisen asutuksen osuudelle tiestä).
 5. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä eikä kunnan toiminnasta johtuvaa liikennettä (esim. koululaiskuljetukset) tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla. Erityisistä syistä muiden kuin tieosakkaiden liikenne voidaan kunnan suostumuksella kieltää tai sitä rajoittaa (YkTl 85 §).
 6. Tiekunta on käyttänyt edellisenä vuonna myönnetyn kunnossapitoavustuksen tien kunnossapitoon.
 7. Hakemus on täytetty kokonaisuudessaan ja siihen on liitetty hakemuksessa vaaditut liitteet. Hakemus on toimitettu ajallaan Eurajoen kuntaan.
 8. Konetyönä tehdyn talkootyön hinnaksi hyväksytään 40 euroa/tunti (alv 0 %)
 9. Tiekunnan omarahoitusosuus kunnossapitomenosta täytyy olla vähintään 45 %
 10. Tiekunta on toimittanut tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot Digiroad-järjestelmään sekä tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Perusparannusavustusta tiekunnat voivat hakea erilaisiin tien korjaustöihin. Tiekunnan tulee laatia perusparannuksista ja niiden rahoittamisesta vähintään kolmen vuoden taloussuunnitelma.

Perusparannusavustukset myönnetään Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan harkinnan mukaan tien yleisen merkityksen ja tien pituuden perusteella. Perusparannusavustus maksetaan työn toteutumisen ja tarkastuksen jälkeen maksukuitteja vastaan, kuitenkin enintään 55 % toteutuneista kustannuksista. Perusparannukset on tehtävä ja laskutettava hakuvuoden marraskuun loppuun mennessä.

Avustusmäärärahojen myöntämisen yhteydessä tullaan tarkastamaan, että edellisen vuoden kunnossapitoavustukset omarahoitusosuuksineen on käytetty tien kunnostukseen täysimääräisesti.

Avustusmäärät ovat:

– päättyvälle tielle enimmillään 0,90 €/jm ja

– läpiajotielle enimmillään 1,30 €/jm.

Venepaikkojen vuokraus

Eurajoen kunta vuokraa venepaikkoja Kuivalahden kalasataman, Laitakarin ja Luodonmaan venelaitureista sekä tilavarauksia maalla Bergårdissa.

Kuivalahdella venepaikkoja on 10, Laitakarissa 67 ja Luodonmaalla 20. Bergårdissa on maapaikkoja noin 10 kappaletta. Luodonmaan venepaikat vuokrataan ensisijaisesti Eurajoen kunnan asukkaille ja Kuivalahden venepaikat ensisijaisesti Eurajoen kunnan asukkaille tai Uskalinmaan mökkiomistajille.

Laitakarin vierasvenepaikat sijaitsevat ns. betoniponttonilaiturissa ja ne on merkitty laituriin. Vierasvenemaksu sisältää laiturissa olevan sähkön ja veden.  Vierasvenemaksu suoritetaan Merihelmeen.

Eurajoen kunnan asukkaat ja Uskalinmaan mökkiomistajat voivat uusia Kuivalahden kalasataman ja Luodonmaan venepaikkansa maksamalla vuosittaisen vuokran laskussa ilmenevään eräpäivään mennessä.

Laitakarin vuokratun venepaikan haltija on oikeutettu tulevalla veneilykaudella pitämään vuokraamansa venepaikan suorittamalla vuokra viimeistään eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei ole maksettu kyseiseen ajankohtaan mennessä, vapautuu venepaikka. Vapautunut venepaikka luovutetaan seuraavalle tarvitsijalle.

Hakemuksia venepaikkoihin voi jättää ympäri vuoden ja vapautuvat venepaikat täytetään hakujärjestyksessä.

KUIVALAHDEN KALASATAMASSA EI OLE VENEPAIKKOJA VAPAANA

Venepaikkahakemus

Lisätietoja vuokrahinnoista ja vuokraustilanteesta: toimistosihteeri Outi Eeva, puh. 044 431 2700

Matonpesupaikat

Irjanne, Kaukomäentie

Keskusta, Linnamaantie

Kuivalahti, Särkäntie

Laitakari, Laitakarintie

Lapijoki, Koivuniementie

Lisätietoja alueinsinööri Jussi Elonen p. 044 312 4411

Ajankohtaista

Go to Top