Esteettömyyden merkitys kasvaa koko ajan väestön ikääntyessä ja esteettömän
ympäristön merkitys nähdään nykyisin yhä tärkeämpänä kaikille ihmisille.
Esteettömässä ympäristössä pystyy kulkemaan helposti niin vanhempi
lastenvaunuineen, vanhus rollaattoreineen tai siivooja kärryineen, kuin yhtä lailla
myös huonokuuloinen tai näkövammainen henkilö.

Esteettömyydellä tarkoitetaan yhdenvertaisuutta osallistua yhteiskunnan
toimintaan itsenäisesti ja omana itsenään. Esteettömyys palvelee kaikkia ihmisiä. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta
rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Eurajoen ja Luvian esteettömyyskävelyt 2021: Havainnot ja toimenpidesuositukset