Eurajoki-logo, linkki etusivulle

Ilveskallion läheisyydessä aloitetaan jatkuvan kasvatuksen hakkuut

Eurajoen Ilveskallion läheisyydessä toteutetaan jatkuvan kasvatuksen mukaisia hakkuita ja raivaustöitä helmi-maaliskuussa 2024. Metsän jatkuvassa kasvatuksessa metsä pidetään koko ajan puustoisena. Hakkuissa tehdään tilaa kasvamaan jätettäville puille. Lisäksi hakkuilla edistetään uusien taimien syntymistä alueelle. Hakkuissa huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Metsän monille eliölajeille tärkeät pysty- ja maalahopuut jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle. Hakkuualueella säästetään käsittelemättömiä säästöpuuryhmiä ja suojatiheikköjä sekä mahdollisimman

2024-01-29T16:31:18+02:0029.01.2024|Asuminen ja ympäristö, Uutiset|

Eurajoen ja Luvian esteettömyyskävelyt

Esteettömyyden merkitys kasvaa koko ajan väestön ikääntyessä ja esteettömän ympäristön merkitys nähdään nykyisin yhä tärkeämpänä kaikille ihmisille. Esteettömässä ympäristössä pystyy kulkemaan helposti niin vanhempi lastenvaunuineen, vanhus rollaattoreineen tai siivooja kärryineen, kuin yhtä lailla myös huonokuuloinen tai näkövammainen henkilö. Esteettömyydellä tarkoitetaan yhdenvertaisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan itsenäisesti ja omana itsenään. Esteettömyys palvelee kaikkia ihmisiä. Esteettömyydessä on kyse

Go to Top