Eurajoen kunnan laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2020 on julkaistu

Laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2017–2020 kokoaa yhteen tiedon eurajokelaisten hyvinvoinnista sekä toimenpiteistä, joita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvän elämän mahdollistamiseksi on valtuustokauden aikana tehty. Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen 15.6.2021. Eurajoella on mahdollisuus elää ja harrastaa kuntalaisille maksuttomissa monipuolisissa toimintaympäristöissä. Eurajokelaiset lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Vuonna 2019 julkaistun THL:n sairastavuusindeksin mukaan