Suomen UNICEF on myöntänyt Eurajoelle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -työn Eurajoki aloitti 2020.

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut ainoastaan Eurajoen Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Suomen UNICEF ei siis ole arvioinut kunnan kaikkea lapsiin ja lapsen oikeuksiin liittyvää toimintaa.

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Eurajoella valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Eurajoelle nyt myönnettävä tunnustus on voimassa kaksi vuotta.’

– On upeaa nähdä, miten Eurajoen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä on saatu aikaan monia pysyviä muutoksia kunnan toiminnassa, esimerkiksi useita uusia työntekijöitä lasten hyvinvointia tukemaan. Kunnassa on myös otettu lapset ja nuoret todella vahvasti mukaan kehittämään kunnan toimintaa sekä luotu pysyvät lasten osallisuuden toimintamallit eri sektoreille. Iloitsemme siitä, että yhteistyömme Eurajoen kanssa jatkuu, toteaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

UNICEF kiittää Eurajokea mm. seuraavista asioista kunnan Lapsiystävällinen kunta -työssä

  • lapsen oikeudet on kirjattu kuntastrategiaan ja koko kunta on vahvasti sitoutunut lapsiystävällisyyden edistämiseen
  • varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä nuorisotoimeen on laadittu lasten osallisuuden toimintamallit, jotka ohjaavat jatkossa osallisuustyön toteuttamista
  • lapset ja nuoret ovat olleet tiiviisti mukana kehittämässä arjen ympäristöjä, kuten päiväkotien ja koulujen pihoja, leikkipuistoja, nuorisotiloja sekä moposuoraa.
  • harrastustoimintaa on kehitetty yhdessä lasten kanssa sekä varmistettu, että harrastuksia on tarjolla kunnan eri alueilla asuville lapsille
  • kuntaan muuttaneille ukrainalaislapsille on varmistettu viiveetön pääsy varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä palkattu mm. kotoutumissihteeri ja S2-opettaja.