Eurajoki-logo, linkki etusivulle

KUULUTUS EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMISESTÄ

Kuulutus on julkaistu 11.5.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.5.2021. Asia Eurajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Eurajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset kokouksessaan 4.5.2021. Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 15.5.2021. Nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 11.5. – 18.6.2021 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi. Muutoksenhaku Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat

2021-05-11T08:55:11+02:0011.05.2021|Kuulutukset|

Kaavoja hyväksytty Laitakarissa

Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.5.2021 § 29 hyväksynyt Luvian rantaosayleiskaavan (Laitakari) muutoksen. Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.5.2021 § 30 hyväksynyt Laitakarin ranta-asemakaavan muutoksen.   Eurajoella 6.5.2021 Eurajoen kunnanhallitus

2021-05-10T14:07:12+02:0010.05.2021|Kuulutukset|

Ilmoitus kuulutuksesta / Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Haaviston Hybrid Oy

Hakija Haaviston Hybrid Oy Dnro ESAVI/13663/2021 Asia Eurajoen kananuorikkokasvatuslaitoksen ympäristölupa, Eurajoki Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.5.–11.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.   ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ [email protected]

2021-05-10T13:21:46+02:0005.05.2021|Kuulutukset|