Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta

Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Lapijoen kylässä kiinteistöllä Ritavuori 10:69. Lupaa haetaan savipitoisen mullan ottamiseen viiden vuoden aikana. Ottomäärä on 6200 m3. Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

2020-03-12T13:04:33+02:0013.03.2020|Kuulutukset|
Näytä lisää