Eurajoki-logo, linkki etusivulle

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta

Asia           Eurajoen Maa-aines Oy hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Koivuniemen kylässä kiinteistöllä Riihimäki 3:31. Lupaa haetaan moreenin ottamiseen 10 vuoden aikana. Kokonaisottomäärä on 100 000 k-m3. Ottamisen jälkeen alue metsitetään. Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus

2023-01-11T08:52:13+02:0011.01.2023|Kuulutukset|

Ilmoitus kuulutuksesta / Vesilain mukainen lupahakemus

Vesilain mukainen lupahakemus Hakijat Josefina Maria Mercedes Alander, Jessica Maria Alander, Sofia Maria Regina Alan-der, Janina Maria Elisabeth Sohlberg, Maria Regina Hollmén ja Markku Aleksi Laine Dnro ESAVI/28210/2022 Asia Pengertien ja sillan rakentaminen Krappen saarelle sekä valmisteleva ruoppaus, Eurajoki Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja

2023-01-04T12:21:52+02:0004.01.2023|Kuulutukset|
Go to Top