Eurajoki-logo, linkki etusivulle

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 20.6.2022 antanut päätöksensä Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä maa-aineksen ottoa sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kierrätystä Eurajoen kunnan Vuojoen kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Metsätuija 51-428-2-4. Lupa toimintaan on myönnetty. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.6.2022. Tämä kuulutus ja päätös

2022-06-20T08:06:04+02:0020.06.2022|Kuulutukset|
Go to Top