Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 15.5.2020 antanut päätöksensä Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy:n maa-aineslupahakemuksesta sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa koskee mullan ottoa Eurajoen kunnan Lapijoella kiinteistöllä Ritavuori  10:69. Lupa toimintaan on myönnetty. Päätös on nähtävillä 18.5.2020-24.6.2020 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi sekä kunnanvirastolla os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki. Kunnanvirasto on suljettuna toistaiseksi ja asiakirjojen

2020-05-15T08:02:07+02:0015.05.2020|Kuulutukset|
Näytä lisää