Vesihuoltolaitos2020-03-31T14:29:17+02:00
Koristeellinen kuva, jossa käsi nurmikolla pitelemässä paperista tehtyä taloa.

Vesihuoltolaitos

Häiriökartta näyttää kartalla, missä mahdollinen vesikatko on.

Vedenjakelun häiriökartta

Vesihuoltolaitos huolehtii perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista toiminta-alueellaan sekä puhtaan talousveden hankinnasta, käsittelystä ja jätevesien johtamisesta. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on jakaa asiakkailleen korkealaatuista ja turvallista talousvettä sekä huolehtia jäteveden johtamisesta ympäristölupien vaatimusten mukaiseen käsittelyyn. Vanhan Eurajoen alueen jätevedet johdetaan Raumalle käsiteltäväksi ja vanhan Luvian alueen jätevedet johdetaan Poriin. Omia jätevedenvedenpuhdistamoita ei siis ole.

Vesihuoltolaitos toimittaa toiminta-alueellaan kuntalaisille vettä päivittäiseen tarpeeseen n. 1300 m³ vuorokaudessa, josta vuotoveden määrä on n. 10 %. Alueella asuu noin 9300 asukasta.

Vesihuollon päivystysnumero: 044 312 4433

Veden kovuus

Eurajoen vesijohtoverkoston veden kovuus on vedenottamoittain seuraava:

Hanninkylä lähtevä 8.5º dh (saksalainen kovuusaste) = keskikova
Korvenkylä lähtevä 4.1º dh (saksalainen kovuusaste) = pehmeä
Irjanne 1 lähtevä 6.3º dh (saksalainen kovuusaste) = keskikova
Irjanne 2 lähtevä 3.2º dh (saksalainen kovuusaste) = pehmeä
Kuivalahti lähtevä 4.2º dh (saksalainen kovuusaste) = pehmeä

Erot vesien välillä johtuvat pohjavesien mineraalieroista alueittain. Kova vesi vaatii enemmän pesuainetta kuin pehmeä vesi. Suomessa veden kovuus on yleisesti pehmeää, sillä maaperästä liukenee hyvin vähän vettä kovettavia mineraaleja. Keskikovaa vettä voidaan maailman luokituksessa pitää myös pehmeänä, joten vedenpehmentimiä ei tarvita.

Tekstiviestipalvelu

Eurajoen vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön tekstiviestipalvelun. Palvelun kautta asiakkaille voidaan tiedottaa nopeasti mahdollisista vedenjakeluhäiriöistä. Hyödyntääkseen palvelua asiakkaiden tulisi ilmoittaa matkapuhelinnumero, johon vedenjakelua koskevat tekstiviestit halutaan. Jokaista kulutuspaikkaa kohti voidaan ilmoittaa vain yksi matkapuhelinnumero. Numeroiden ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti KulutusWeb –palvelun kautta.

Vesilaitos on vuoden 2018 lopussa hankkinut numeropalvelun kautta asiakkaidensa puhelinnumeroita palvelun tehostamiseksi. Mikäli puhelinnumero on salainen tai esim. työpaikan, laitoksella ei ole mahdollista numeroa saada.

Mikäli ilmoitatte lukeman Kulutus-Webin kautta, mittarilukukortin postitus on tarpeetonta.

Kulutusweb

Kulutus-Web on sähköinen palvelu, jossa asiakkaat pääsevät syöttämään kulutuslukeman vesilaitoksen järjestelmään sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa.
Palveluun kirjaudutaan kulutuspaikan numerolla, joka löytyy vesilaskusta tai vesimittarin luentakortista.
Palveluun tallennetaan täydet kuutiot. Palvelun kautta on myös mahdollista antaa palautetta vesilaitokselle.

Linkki Kulutus-Web -palveluun

Mittarilukemien syöttö

Syötä KULUTUSPAIKAN NUMERO sekä UUSI LUKEMA ja paina sen jälkeen LÄHETÄ ILMOITUS.
Lisätietoja kohdassa voi lähettää lisäkysymyksiä tai antaa palautetta.
Kohdassa 5. voi ilmoittaa sen matkapuhelinnumeron, johon haluaa vedenjakeluhäiriötä koskevien tiedotteiden tulevan.
Palaa etusivulle.

Lisätietoja vesihuoltolaitokseen liittyvissä asioissa antaa laitoksen päällikkö Sami Nummi puh. 044 431 2524.

Laitoksen johtoTekninen johtaja Sami Nummi 044 431 2524
Laitoksen hoito ja kunnossapitoVesilaitoksen hoitaja Sami Laino 044 312 4428
Vesilaitoksen hoitaja Ilpo Lanki 044 431 2528
Vesilaitoksen hoitaja Juha Mukkala 044 312 4486
Vesilaitoksen hoitaja Markus Männistö 044 431 2514 Vesilaitoksen hoitaja Mikko Rajasilta 044 431 2763
Liittämissopimukset ja laskutusToimistosihteeri Outi Eeva 044 431 2700
Vesihuollon päivystys044 312 4433
Kulutusmaksu€/m3 (alv 0 %)€/m3 (alv 24 %)
Vesi, normaali taksa1,501,86
Jätevesi1,992,47
Perusmaksu€/vuosi (alv 0 %)€/vuosi (alv 24%)
20 mm mittari22,0027,28
32 mm mittari44,0054,56
40 mm mittari66,0081,84
Liittymismaksu               € (liittymismaksut siirtokelpoisia ja verollisia)
Vesilaitos(alv 0 %)€ (alv 24%)
Omakotitalo ja kesämökki900,001116,00
Rivi- ja paritalot1200,001488,00
Teollisuus- ja karjarakennukset1200,001488,00
Toimisto-, liike- ja julkiset rakennukset, kerrostalo1500,001860,00
Viemärilaitos
Omakotitalo ja kesämökki1400,001736,00
Rivi- ja paritalot1200,001488,00
Teollisuus- ja karjarakennukset1200,001488,00
Toimisto-, liike- ja julkiset rakennukset, kerrostalo1500,001860,00
Muut maksut€ (alv 0 %)€ (alv 24%)
Jäätyneen mittarin vaihto100,00124,00
Veden katkaisu + avaaminen uudelleen80,0099,20
Vesimittarin luentamaksu50,0062,00
Vesimittarin tarkistusmaksu(jos virhe pienempi kuin± 5 %, muuten maksuton)80,0099,20

Mikäli omakotitalon tai kesämökin vesi- ja jätevesiliittymät hankitaan samanaikaisesti hinta on 1800,00 € (alv 0%), 2232,00 € (alv 24%).

Vesilaskut lähetetään neljä kertaa vuodessa joista yksi on tasauslasku. Mökkiryhmälle lähetetään lasku kerran vuodessa. Liittymismaksut laskutetaan yhdessä erässä 21 päivän maksuajalla.

Liittymismaksut ovat 1.1.2017 lukien siirtokelpoisia eli arvonlisäverollisia eikä liittymismaksua palauteta kiinteistön luovutustilanteessa kiinteistön vanhalle omistajalle.

Laitos tekee liittymismaksua vastaan liitoksen kunnan runkojohtoihin tarvittavine asennusosineen ja toimittaa talosulkuventtiilin. Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin ei sisälly mitään muuta kuin oikeus liittyä kunnan ylläpitämiin verkostoihin. Kaikki liitoskohdasta/runkolinjasta eteenpäin tehtävät työt, kaivuutyöt, käytettävät liitostarvikkeet, putket, talokohtaiset pumppaamot ja myöhemmin tehtävät kunnostukset ym. ovat kiinteistönomistajan maksettavia. Rakennusaikainen vesi on ilmaista.

Laitos asentaa vesimittarin sekä siihen liittyvät vesimittariventtiilit. Mittarin asennuksen/vaihdon edellytyksenä on, että kiinteistön putkistot ovat sellaisessa kunnossa, että työ pystytään tekemään turvallisesti. Laitos ei tee kiinteistöllä muita putkitöitä.

Käytäntö on sama sekä kaava- että haja-asutusalueilla. Kunnan talousarviossa on määräraha haja-asutusalueilla olevien kiinteistöjen avustamiseen niiden liittyessä vesijohtoverkostoon.

Em. tapauksissa tulee taloliittymiä kuitenkin olla useampia ja kiinteistöjen vakituisesti asuttuja. Avustuksena annetaan 63 mm:n putkea tapauskohtaisesti harkinnan mukaan.

Eurajoella ja Luvialla aiemmin laaditut siirto- ja palautuskelpoiset liittymissopimukset säilyvät ennallaan ja niiden liittymismaksu palautetaan, kun vesihuoltopalvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

Liittyjän tulee täyttää hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä. Hakemuksessa annetaan tiedot kiinteistöstä, sen käyttötarkoituksesta sekä asukasmäärästä. Ladattavan lomakkeen löydät Eurajoen kunnan sähköisen asioinnin lomake-sivulta kohdasta

Teknisen toimen lomakkeet > Vesihuoltolaitoksen lomakkeet > Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä.

Hakemus palautetaan osoitteeseen:

Eurajoen kunta
Vesihuoltolaitos
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI

Lomakkeen voi toimittaa myös suoraan kunnanviraston tekniseen toimistoon.

Tonttijohtojen koon, sijoituksen sekä padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy laitos. Ohjeita vesihuoltolaitokseen antaa tekninen johtaja Sami Nummi 044 431 2524 tai sähköpostitse osoitteesta sami.nummi(at)eurajoki.fi

 

Kiinteistön luovutuksesta tai vuokralaisen vaihdosta pitää ilmoittaa pikaisesti vesilaitokselle.

Ladattavan lomakkeen löydät Eurajoen kunnan sähköisen asioinnin lomake-sivulta kohdasta

Teknisen toimen lomakkeet > Vesihuoltolaitoksen lomakkeet > Kuluttajanvaihdosilmoitus.

Hakemus palautetaan osoitteeseen:

Eurajoen kunta
Vesihuoltolaitos
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI

Lomakkeen voi toimittaa myös suoraan kunnanviraston tekniseen toimistoon.

Lisätietoja voi kysyä numerosta 044 431 2700 toimistosihteeri Outi Eeva.

Ajankohtaista