Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Vesihuoltolaitos2024-04-05T14:43:19+02:00
Asuminen ja ympäristö

Vesihuoltolaitos

Häiriökartta näyttää kartalla, missä mahdollinen vesikatko on.

Vesihuoltolaitos huolehtii perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista toiminta-alueellaan sekä puhtaan talousveden hankinnasta, käsittelystä ja jätevesien johtamisesta. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on jakaa asiakkailleen korkealaatuista ja turvallista talousvettä sekä huolehtia jäteveden johtamisesta ympäristölupien vaatimusten mukaiseen käsittelyyn. Vanhan Eurajoen alueen jätevedet johdetaan Raumalle käsiteltäväksi ja vanhan Luvian alueen jätevedet johdetaan Poriin. Omia jätevedenvedenpuhdistamoita ei siis ole.

Vesihuoltolaitos toimittaa toiminta-alueellaan kuntalaisille vettä päivittäiseen tarpeeseen n. 1300 m³ vuorokaudessa, josta vuotoveden määrä on n. 10 %. Alueella asuu noin 9300 asukasta.

Linkki: Eurajoen vesihuoltolaitoksen tunnusluvut (aukeaa uuteen välilehteen)

Vesihuollon päivystysnumero, kiireelliset asiat: 044 312 4433

Kulutus-Web

Kulutus-Web on sähköinen palvelu, jossa asiakkaat pääsevät syöttämään kulutuslukeman vesilaitoksen järjestelmään sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa.
Palveluun kirjaudutaan kulutuspisteen ja mittarin numerolla, jotka löytyvät vesilaskusta tai vesimittarin luentakortista.
Palveluun tallennetaan täydet kuutiot. Palvelun kautta on myös mahdollista antaa palautetta vesilaitokselle.

Mittarilukemien syöttö

Syötä LUKEMAN PÄIVÄMÄÄRÄ sekä VESILUKEMA ja paina sen jälkeen LÄHETÄ ILMOITUS.
Lisätietoja kohdassa voi lähettää lisäkysymyksiä tai antaa palautetta.
Kohdassa 5. voi ilmoittaa sen matkapuhelinnumeron, johon haluaa vedenjakeluhäiriötä koskevien tiedotteiden tulevan.
Palaa etusivulle.

Mikäli ilmoitatte lukeman Kulutus-Webin kautta, mittarilukukortin postitus on tarpeetonta.

Veden kovuus

Eurajoen vesijohtoverkoston veden kovuus on vedenottamoittain seuraava:

Hanninkylä: lähtevä 1.5 mmol/l  = keskikova
Korvenkylä: lähtevä 0.77 mmol/l = pehmeä
Irjanne 1: lähtevä 0.86 mmol/l = pehmeä
Irjanne 2: lähtevä 0.49 mmol/l = erittäin pehmeä
Kuivalahti: lähtevä 1,1 mmol/l = keskikova
Vesitorni: lähtevä 0.58 mmol/l = pehmeä

Erot vesien välillä johtuvat pohjavesien mineraalieroista alueittain. Kova vesi vaatii enemmän pesuainetta kuin pehmeä vesi. Suomessa veden kovuus on yleisesti pehmeää, sillä maaperästä liukenee hyvin vähän vettä kovettavia mineraaleja. Keskikovaa vettä voidaan maailman luokituksessa pitää myös pehmeänä, joten vedenpehmentimiä ei tarvita.

Veden laatu

Eurajoen verkosto:
Testausseloste, talousvesi 21.3.2024 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 29.1.2024 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 18.12.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 27.11.2023 näytetulokset vesitorni
Testausseloste, talousvesi 22.11.2023 näytetulokset Eurajoen verkostoalue jaksottainen
Testausseloste, talousvesi 22.11.2023 näytetulokset Eurajoen verkostoalue
Testausseloste, talousvesi 22.11.2023 näytetulokset Irjanne 1 ja 2
Testausseloste, talousvesi 16.10.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 25.9.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 21.8.2023 näytetulokset Irjanne 1 ja 2, Kuivalahti
Testausseloste, talousvesi 21.8.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 24.7.2023 näytetulokset Eurajoen verkosto
Testausseloste, talousvesi 23.5.2023 näytetulokset, verkosto
Testausseloste, talousvesi 23.5.2023 näytetulokset, vesitorni
Testausseloste, talousvesi 24.4.2023 näytetulokset vesitorni
Testausseloste, talousvesi 1.4.2023 näytetulokset Eurajoen verkostoalue
Testausseloste, talousvesi 22.3.2023 näytetulokset Irjanne 1 ja 2, Kuivalahti
Testausseloste, talousvesi 22.3.2023 näytetulokset Eurajoen verkostoalue
Testausseloste, talousvesi 27.2.2023 näytetulokset Eurajoen verkostoalue
Testausseloste, talousvesi 31.1.2023 näytetulokset Eurajoen verkostoalue
Testausseloste, talousvesi 31.1.2023 näytetulokset Irjanne 1 ja 2, Kuivalahti

Luvian verkosto:
Testausseloste, talousvesi 18.3.2024 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 22.1.2024 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 11.12.2023 näytetulokset Korvenkylän vedenottamo
Testausseloste, talousvesi 27.11.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 16.11.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 13.11.2023 näytetulokset Korvenkylän vedenottamo
Testausseloste, talousvesi 30.10.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 25.9.2023 näytetulokset Korvenkylän vedenottamo
Testausseloste, talousvesi 25.9.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 23.8.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 23.8.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 3.7.2023 näytetulokset Merihelmi, Laitakari
Testausseloste, talousvesi 12.6.2023 näytetulokset Korvenkylän vedenottamo
Testausseloste, talousvesi 29.5.2023 näytetulokset Korvenkylän vedenottamo
Testausseloste, talousvesi 25.5.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 22.5.2023 näytetulokset Luvian vedenottamo Korvekylä
Testausseloste, talousvesi 28.3.2023 näytetulokset verkosto
Testausseloste, talousvesi 2.2.2023 näytetulokset verkosto

Tekstiviestipalvelu

Eurajoen vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön tekstiviestipalvelun. Palvelun kautta asiakkaille voidaan tiedottaa nopeasti mahdollisista vedenjakeluhäiriöistä. Hyödyntääkseen palvelua asiakkaiden tulisi ilmoittaa matkapuhelinnumero, johon vedenjakelua koskevat tekstiviestit halutaan. Jokaista kulutuspaikkaa kohti voidaan ilmoittaa vain yksi matkapuhelinnumero. Numeroiden ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti KulutusWeb –palvelun kautta.

Vesilaitos on vuoden 2018 lopussa hankkinut numeropalvelun kautta asiakkaidensa puhelinnumeroita palvelun tehostamiseksi. Mikäli puhelinnumero on salainen tai esim. työpaikan, laitoksella ei ole mahdollista numeroa saada.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
101 Yleiskartta
Kartta 102 Toiminta-alueet, Keskusta Lapijoki
Kartta 103 Toiminta-alueet, Huhta Kolha Lauhtu
Kartta 104 Toiminta-alueet, Kuivalahti
Kartta 105 Toiminta-alueet, Luvia

Riskien arviointi

Eurajoen vesihuoltolaitos on toteuttanut yhteistyössä terveystarkastajan kanssa koko vesihuollon toimintaketjun riskiarvioinnin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyn WSP-työkalun (Water Safety Plan) avulla vuonna 2019.

Riskinarviointia on päivitetty vuoden 2021 loppupuolella.

Lisätietoja vesihuoltolaitokseen liittyvissä asioissa antaa vesilaitoksen käyttöpäällikkö Ari Mansikkamäki puh. 044 431 2579.

Laitoksen johto

Tekninen johtaja
Sami Nummi
044 431 2524

Vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Ari Mansikkamäki
044 431 2579

Laitoksen hoito ja kunnossapito

Vesilaitoksen hoitaja
Sami Laino
044 312 4428
Vesimittarit Eurajoen verkostoalue

Vesilaitoksen hoitaja
Juha Mukkala
044 312 4486
Kartta- ja paikannusasiat

Vesilaitoksen hoitaja
Markus Männistö
044 431 2514
Vesimittarit Luvian verkostoalue

Vesilaitoksen hoitaja
Antero Ruuhikorpi
044 431 2597
Jätevesipumppaamot

Liittämissopimukset ja laskutus

Toimistosihteeri
Outi Eeva
044 431 2700

Vesihuollon päivystys

044 312 4433

Kulutusmaksu €/m3 (alv 0 %) €/m3 (alv 24 %)
Vesi, normaali taksa 1,65 2,05
Jätevesi 2,20 2,73
Perusmaksu €/vuosi (alv 0 %) €/vuosi (alv 24%)
20 mm mittari 24,26 30,08
32 mm mittari 48,51 60,15
40 mm mittari 72,77 90,23
Liittymismaksu               € (liittymismaksut siirtokelpoisia ja verollisia)
Vesilaitos (alv 0 %) € (alv 24%)
Omakotitalo ja kesämökki 900,00 1116,00
Rivi- ja paritalot 1200,00 1488,00
Teollisuus- ja karjarakennukset 1200,00 1488,00
Toimisto-, liike- ja julkiset rakennukset, kerrostalo 1500,00 1860,00
Viemärilaitos
Omakotitalo ja kesämökki 1400,00 1736,00
Rivi- ja paritalot 1200,00 1488,00
Teollisuus- ja karjarakennukset 1200,00 1488,00
Toimisto-, liike- ja julkiset rakennukset, kerrostalo 1500,00 1860,00
Muut maksut € (alv 0 %) € (alv 24%)
Jäätyneen mittarin vaihto 100,00 124,00
Veden katkaisu + avaaminen uudelleen 80,00 99,20
Vesimittarin luentamaksu 50,00 62,00
Vesimittarin tarkistusmaksu(jos virhe pienempi kuin± 5 %, muuten maksuton) 80,00 99,20

Mikäli omakotitalon tai kesämökin vesi- ja jätevesiliittymät hankitaan samanaikaisesti hinta on 1800,00 € (alv 0%), 2232,00 € (alv 24%).

Vesilaskut lähetetään neljä kertaa vuodessa joista yksi on tasauslasku. Mökkiryhmälle lähetetään lasku kerran vuodessa. Liittymismaksut laskutetaan yhdessä erässä 21 päivän maksuajalla.

Liittymismaksut ovat 1.1.2017 lukien siirtokelpoisia eli arvonlisäverollisia eikä liittymismaksua palauteta kiinteistön luovutustilanteessa kiinteistön vanhalle omistajalle.

Laitos tekee liittymismaksua vastaan liitoksen kunnan runkojohtoihin tarvittavine asennusosineen ja toimittaa talosulkuventtiilin. Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin ei sisälly mitään muuta kuin oikeus liittyä kunnan ylläpitämiin verkostoihin. Kaikki liitoskohdasta/runkolinjasta eteenpäin tehtävät työt, kaivuutyöt, käytettävät liitostarvikkeet, putket, talokohtaiset pumppaamot ja myöhemmin tehtävät kunnostukset ym. ovat kiinteistönomistajan maksettavia. Rakennusaikainen vesi on ilmaista.

Laitos asentaa vesimittarin sekä siihen liittyvät vesimittariventtiilit. Mittarin asennuksen/vaihdon edellytyksenä on, että kiinteistön putkistot ovat sellaisessa kunnossa, että työ pystytään tekemään turvallisesti. Laitos ei tee kiinteistöllä muita putkitöitä.

Käytäntö on sama sekä kaava- että haja-asutusalueilla. Kunnan talousarviossa on määräraha haja-asutusalueilla olevien kiinteistöjen avustamiseen niiden liittyessä vesijohtoverkostoon.

Em. tapauksissa tulee taloliittymiä kuitenkin olla useampia ja kiinteistöjen vakituisesti asuttuja. Avustuksena annetaan 63 mm:n putkea tapauskohtaisesti harkinnan mukaan.

Eurajoella ja Luvialla aiemmin laaditut siirto- ja palautuskelpoiset liittymissopimukset säilyvät ennallaan ja niiden liittymismaksu palautetaan, kun vesihuoltopalvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

Maksujen muodostumisperusteet:

Päätös Eurajoen vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastamisesta 1.4.2020 lukien

Liittyjän tulee täyttää hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä. Hakemuksessa annetaan tiedot kiinteistöstä, sen käyttötarkoituksesta sekä asukasmäärästä. Lomakkeen löydät Eurajoen kunnan sähköisen asioinnin lomake-sivulta kohdasta

Teknisen toimen lomakkeet > Vesihuoltolaitoksen lomakkeet > Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä.

Tonttijohtojen koon, sijoituksen sekä padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy laitos. Ohjeita vesihuoltolaitokseen antaa vesilaitoksen käyttöpäällikkö Ari Mansikkamäki 044 431 2579 tai sähköpostitse osoitteesta ari.mansikkamaki(at)eurajoki.fi

Kiinteistön luovutuksesta tai vuokralaisen vaihdosta pitää ilmoittaa pikaisesti vesilaitokselle.

Lomakkeen löydät Eurajoen kunnan sähköisen asioinnin lomake-sivulta kohdasta

Teknisen toimen lomakkeet > Vesihuoltolaitoksen lomakkeet > Kuluttajanvaihdosilmoitus.

Lisätietoja voi kysyä numerosta 044 431 2700 toimistosihteeri Outi Eeva.

Ajankohtaista

Uima- ja kasteluveden laatu

Testausseloste 14.8.2023, uima- ja kasteluvesi Pappilankoski Testausseloste 16.8.2023 Lahdenperä Testausseloste 16.8.2023 Laitakari Testausseloste 16.8.2023 Pinkjärvi

11.07.2023|
Go to Top