Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto2021-06-15T11:56:41+02:00
Kasvatus ja opetus
Etusivu/Kasvatus ja opetus/Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä huoltajien tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Lasten tiedot 1.1.2019 lähtien

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Huoltajien tiedot 20.11.2019 lähtien

Tallennettavat tiedot sisältävät lisäksi henkilötietoja vanhemmista ja asiakasmaksuista seuraavasti:

 • Nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen löytyy lisää:
Lisätietoja Vardasta
Tästä voit tarkistaa omat tiedot

Myöhemmin tullaan rekisteröimään tietoa myös henkilökunnasta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Ajankohtaista

Go to Top