Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (esi- ja perusopetus) ja kesäkerhot2024-01-26T16:16:56+02:00
Kasvatus ja opetus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (esi- ja perusopetus) ja kesäkerhot

Kerhoon hakeminen

Kerhot ovat tarkoitettuja esikoululaisille, 1-ja 2-luokkalaisille ja 3-9 lk:n erityisopetuspäätöksen saaneille. Sivukylillä vanhempia lapsia otetaan mukaan, niin paljon kuin ryhmään mahtuu. Kerhoihin haetaan helmi-huhtikuun aikana Wilman kautta tai kerhoista ja netistä: www.eurajoki.fi, saatavilla lomakkeilla. Palautus huhtikuun loppuun mennessä kerhoihin.

Toiminnan tavoitteet

 • Tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö ennen ja jälkeen koulupäivän
 • Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä
 • Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 • Ehkäistä syrjäytymistä
 • Tarjota malleja liikuntaan, käden- ja ilmaisu- taitoihin ja arkielämän sosiaalisiin taitoihin
 • Taata huoltajille työ- ja opiskelurauha

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2023-2024 (pdf)

Toiminnan sisältö

 • Ohjatut toimintatuokiot (yhteispelit, kädentaidot, musiikki, liikunta ym.)
 • Retket lähimaastoon
 • Vapaa leikki( yksin, yhdessä kavereiden tai ohjaajien kanssa)
 • Ulkoilu
 • Lepohetket
 • Läksyjenteko mahdollisuus
 • Aamu- ja /tai välipala
 • Yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa

Toimintaan haetaan erikseen lukuvuosittain (kohdasta varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet).

Lomakkeista löytyy myös muutosilmoituslomake.

Toimintamaksut ja -ajat

Toimintaa järjestetään koulun toimintapäivinä arkisin. Toiminta-aika muodostuu hoitotarpeiden mukaan, pääasiassa klo 6.30- 17.00 välillä.

Koulun loma-aikana kerhotoimintaa ei ole. Loma-ajan välttämätön hoito anotaan erikseen ja sitä voidaan järjestää yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja siitä peritään tilapäinen varhaiskasvatusmaksu 25€/päivä tai alle 5 h/pv 15€.

Aamupäivätoiminta 80 €/kk, iltapäivätoiminta 90 €/kk.

Jos lapsi on sekä aamu- että iltapäiväkerhossa, mutta hoidon tarve on alle 60 tuntia kuukaudessa, maksu on 90 €/kk.

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan. Mikäli hoitotarve muuttuu pysyvästi niin, että se vaikuttaa laskutukseen tai kerhopaikka irtisanotaan kesken kauden, on huoltajien velvollisuus ilmoittaa muutoksesta välittömästi kerholle tai vastaavalle ohjaajalle kirjallisesti MAKSUMUUTOS -lomakkeella. Mikäli näin ei tapahdu, maksua ei hyvitetä jälkikäteen. Maksumuutos oikaistaan seuraavan kuukauden alusta. Kesäkuussa ja elokuussa maksu peritään toimintapäivien mukaan.

Mikäli kunta pystyy syystä tai toisesta tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaa enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta

Mikäli lapsi on sairautensa vuoksi pois aamu- ja iltapäivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta, ja jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Koulujen lukuvuoden sisällä olevalta loma-ajalta ei myönnetä hyvitystä kuukausimaksuun. Kuitenkin, jos lapsi tarvitsee tällöin päivähoitoa, peritään päivähoidon tilapäishoidon maksu (tällöin ko. ajalta hyvitetään kerhon kuukausimaksu).

2016 hyväksytyn lain muutoksella tiukennettiin velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä, jotta perheen pienituloisuus ei olisi esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan. Sivistysjohtaja tekee Eurajoella päätökset maksujen alentamisesta.

Ulkopaikkakuntalaisten ap/ip-toiminnan toimintapäivämaksu (siv.ltk §67 25.9.2019)

Ulkopaikkakuntalaisten lapsen ap/ip-toiminnan maksu on 16,20 €/ toimintapäivä. Sivistyslautakunta päättää että jatkossa kulut laskutetaan vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden kotikunnilta.

Kerhot (ks. kesäkerhot alempana)

Kiipparin aamu- ja iltapäiväkerho (ent. Kirkonkylän)

n. 65 paikkaa
Keskustan koulu
puh. 044 3124914
kiippari(at)eurajoki.fi

Lapijoen ja Rikantilan aamu- ja iltapäiväkerho

n. 20 paikkaa
Lapijoen koulu puh. 044 3124915
lapijoen.apip(at)eurajoki.fi

Linnamaan aamu- ja iltapäiväkerho

12 paikkaa
Linnamaan koulu puh. 044 3124950
linnamaan.apip(at)eurajoki.fi

Sydänmaan iltapäiväkerho

12 paikkaa
Sydänmaan koulu puh. 044 3124493
sydanmaan.ip(at)eurajoki.fi

Huhdan aamu- ja iltapäiväkerho

12 paikkaa
Huhdan kylätupa puh. 044 3124917
huhdan.ip(at)eurajoki.fi

Kuivalahden aamu- ja iltapäiväkerho

12 paikkaa
Kuivalahden koulu puh. 044 3124213
kuivalahden.ip(at)eurajoki.fi

Luvian aamu- ja iltapäiväkerho

n. 30 paikkaa
Luvian koulu puh. 044 4312537
luvian.iippa(at)eurajoki.fi

Rikantilan aamu- ja iltapäiväkerho

12 paikkaa
Rikantilan koulu puh. 050 340 7305
apip.rikantila(at)eurajoki.fi

Kesäkerhot ja välttämätön muu kesähoito 2022

Pienten koululaisten Kesäkerhoa järjestetään sekä Keskustan koululla Kiipparissa  että Luvian yhtenäiskoululla Iipassa 3.6.-28.6.2024 ja 1.8.-7.8.2024. Päivittäiset aukioloajat lasten hoitotarpeiden mukaan, n. klo 6.30-17 välillä. Toiminta sisältää leikkejä, pelejä, askartelua, ulkoilua, liikuntaa, retkeilyä lähimaastoon, lukemista ym. ja aamupalan, lounaan, välipalan sekä vakuutuksen.

Ilmoittautumiskaavakkeen ja ohjeet löydät lomakkeista  kohdasta ”Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet” .

Lisätietoja

Vastaava ohjaaja

Kirsi Kangas
Puh. 044 312 4276
kirsi.kangas(at)eurajoki.fi

Laskutus

Hanna Elonen
Puh. 044 312 4208
hanna.elonen(at)eurajoki.fi

Ajankohtaista

Go to Top