ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävään esiopetukseen ilmoitetaan v. 2018 syntyneet lapset. Eteläisen Eurajoen alueella esiopetusta järjestetään kouluissa perusopetuksen yhteydessä sekä varhaiskasvatuksen toimintana Lapijoella päiväkoti Metsätähdessä ja keskustassa päiväkoti Majakassa, jossa on varhaiskasvatuksen esiopetuksen pienryhmä. Luvian alueen esiopetus toteutuu päiväkoti Kuunarin järjestämänä varhaiskasvatuksen toimintana Nappikoulun tiloissa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 18.2.2024 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2018 syntyneiden lasten koteihin lähetetään ohjeet ja kirjautumistunnukset ilmoittautumista varten viikolla 4 pääsääntöisesti Wilma-viestillä.

HAKU TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN PÄIVÄKODEISSA

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tarkoittaa esiopetustuntien ennen ja/tai sen jälkeen tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Mikäli lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksessa, haku tapahtuu varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta Eurajoen kunnan kotisivuilta (kasvatus- ja opetus -> e- asiointi -> varhaiskasvatushakemus). Mikäli lapsi jo on varhaiskasvatuksen piirissä, täytetään uusi hoitoaikaperusteinen sopimus esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta. Lisätietoja päiväkotien johtajilta.

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2017 syntyneet tai aiemmin koululykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat lapset tulee ilmoittaa kouluun. Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jossa hänen on tarkoitus aloittaa koulunkäynti syyslukukauden 2024 alussa.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan 18.2.2024 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Ohjeet tulevat Wilma-viestin mukana.

Eurajoelle 1.1.2024 jälkeen muuttaneet ja jotka eivät ole saaneet kirjautumistunnuksia, voivat täyttää ja tulostaa lomakkeet sivulta www.eurajoki.fi -> hallinto -> lomakkeet -> varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet. Palautus kunnanvirastolle, Sivistystoimi, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Eurajoen kunta järjestää koulujen yhteydessä esi- ja 1–2-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen oppilaille aamu-/iltapäivätoimintaa. Koululaisten aamu- /iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-ohjelman kautta esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä (erillinen lomake), haku on Wilmassa auki 30.4.2024 asti. Lisätiedot Kirsi Kangas 044 312 4276.

Kouluissa esi- ja perusopetus alkaa 8.8.2024. Päiväkodeissa toteutettava esiopetus alkaa 12.8.2024.

Esiopetus- ja koulutulokaslasten tutustumispäivistä tiedotetaan myöhemmin.

Eurajoella 26.1.2024

Sivistyslautakunta