Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Nuorten työpaja Nosturi2024-05-28T13:31:47+02:00
Työ ja yrittäminen

Nuorten työpaja Nosturi

Kun tarvitset apua ja neuvoa tai tukea ja työtä…

Nosturissa työvalmentajat räätälöivät nuorille henkilökohtaisia reittejä koulutukseen, harjoitteluun, työelämään jne. Työpaja on tarkoitettu eurajokelaisille 16-24 (29) -vuotiaille nuorille.

Älä jää kotiin makamaan!

Teemme työpajalla kädentaitoihin liittyviä töitä
Meillä on kuljetuspalvelu, hoidamme ihmisten pihoja niin kesällä kuin talvella, teemme muuttoja, korjaamme / kunnostamme huonekaluja jne. Työkenttämme on monipuolinen. Työtehtävämme ovat kaikki sellaisia, että niistä suoriutuu halutessaan. Emme odota kenelläkään olevan valmista ammattitaitoa vaan opastamme tehtäviin. Taidot eivät tietenkään ole pahaksi ja on hieno asia, jos sinulla on jotain osaamista. Pyrimme räätälöimään työtehtäviä kädentaitojesi mukaan. Yhtenä isona kohteen, jota kunnostamme on pajan omat tilat Vanhalla paloasemalla. Vanhassa kiinteistössä ei työ lopu.

Meille pääsee
– työvoimatoimiston
– oppilaitoksen
– etsivän nuorisotyön
– sosiaalitoimen kautta
– tai tulemalla itse

Me selvitämme loput asiat yhteistyössä sinun ja viranomaisten kanssa ! 

Tärkeimpänä tehtävänämme on kuitenkin löytää sinulle paikka jonnekin muualle esim. työharjoitteluun, työkokeiluun, koulutukseen jne.

Toimintamme ei kuitenkaan ole vain töiden tekemistä. Yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi osa pajatoimintaa ovat erilaiset kurssit, tutustumismatkat, teatterimatkat ja kaikenlainen muu yhdessä puuhaaminen esim. ruoanlaitto, elokuvien katsominen, keskusteleminen eri asioista jne.

Työpajan henkilökunnan löydät myös seuraavilta some -kanavilta.

FB-sivu Eurajoen nuorten työpaja Nosturi

Hanna-Leena:
IG eurajoentyopaja_hannaleena.
FB Eurajoen Nuorten Työpaja Hanna-Leena.
WA 044 3124 272

Ilkka
IG eurajoen_nuorten_tyopaja
WA 044 3124 269

Eurajoen kunta myöntää vuosittain tukirahaa nuorten työllistämiseksi

Kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet:

1. Tuki kanavoidaan nuoren kautta siten, että työnantaja (yritys, yhdistys, yksityinen), joka ottaa kuluvan vuoden kesällä Eurajoella kirjoilla olevan nuoren töihin, voi hakea kunnalta tukea nuoren työllistämiseen.

2. Sama työnantaja voi hakea tukea enintään kahden eurajokelaisen nuoren työllistämiseen. Työsuhteen tulee ajoittua kuluvan vuoden touko-, kesä-, heinä- tai elokuuhun. Työsuhteen pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia/päivä, vähintään kahden viikon ajan tai 60 tuntia kahden viikon jaksossa. Pidemmässä työjaksossa tunteja tulee olla vähintään 120 tuntia neljän viikon jaksossa.

4. Tuen piiriin kuuluvat kaikki eurajokelaiset nuoret, jotka ovat kuluvana hakuvuotena täyttäneet ennen työsuhteen alkua vähintään 15 ja korkeintaan 21 vuotta.

5. Tuen piiriin kuuluvan nuoren tulee olla koululainen tai opiskelija tai tämän vuoden keväällä peruskoulunsa päättävä tai työtön edellyttäen, että hänen työllistämistään ei valtio tue.

6. Kesätyöpaikkatukea saava nuori ei voi olla osakas yrityksessä. Yrityksen muiden työntekijöiden työtuntimäärät eivät saa vähentyä tuettavan nuoren palkkaamisen vuoksi. Tukea ei myönnetä yrityksille, joissa on voimassa olevia lomautuksia tai henkilöstöä on sanottu irti.

7. Työnantajan tulee tehdä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta ilmenee vähintään työllistettävän nimi, syntymäaika, kotipaikka, työsuhteen kesto, tuntimäärä ja palkkaus. Työsopimus tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tuen myöntäjälle.

8. Tuen määrä on 450 euroa työllistettävää nuorta kohden, kun työn kesto on 4 viikkoa tai 225 euroa kahden viikon työjaksosta. Kunta maksaa tuen palkanmaksutositteen perusteella työnantajan tilille kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tukea myönnetään anomusjärjestyksessä määrärahan puitteissa.

9. Nuorelle tulee maksaa kyseisen alan TES:n mukaista palkkaa tai palkan tulee määräytyä seuraavan työsopimuslain säännöksen mukaisesti:
Suomessa aloilla, joilla ei ole yleissitovia työehtosopimuksia, ei ole yksiselitteistä vähimmäispalkkaa. Työsopimuslaissa kuitenkin todetaan, että työntekijällä on tässä tapauksessa maksettava” tavanomainen ja kohtuullinen palkka”. Jos alalla on jokin muu kuin yleissitova työehtosopimus, tavanomaisena ja kohtuullisena voidaan pitää siitä työstä määrättyä palkkaa. Jos alalla ei ole lainkaan työehtosopimuksia, tavanomainen ja kohtuullinen palkka voi perustua esimerkiksi alan järjestöjen suosituksiin. Ellei näitäkään ole, niin suositellaan kokoaikatyöstä maksettavaksi ainakin niin paljon, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy. Kyseinen summa löytyy vuosittain kansaneläkelaitoksen sivuilta (http://www.kela.fi/)

10. Mikäli tuen piiriin hyväksytty työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava asiasta tuen myöntäjälle.

Tukianomus, jäljennös työsopimuksesta ja tilinauha, josta selviää palkansaajan vuosikertymä, on toimitettava kunnalle viimeistään tuen myöntämisvuoden syyskuun 15. päivään mennessä.
Linkki sähköiseen tukihakemuslomakkeeseen löytyy tästä: Kesätyöpaikkatukianomus

11. Tuen myöntää kunnanhallituksen päättämiä ohjeita noudattaen elinvoimapäällikkö.

Työllistämme kesätyöviikkojen kautta vuosittain n. 25 nuorta.

Kesätyöviikko on tarkoitettu Eurajokelaisille 15 -17 -vuotiaille nuorille. Nuoren tulee täyttää 15 v. ennen kesätyöviikon alkua. Haku alkaa 1. maaliskuuta. Hakuaikaa on maaliskuun 31. päivään saakka. Haun kesätyöviikoille voi tehdä ainoastaan osoitteessa, www.kuntarekry.fi .

Työpajan järjestämien kesätyöviikkojen kohteet vaihtuvat vuosittain eri kyliin. Mukaan otetaan 8 -10 nuorta.
Kesätyöviikko  järjestetään koulujen päättymisen jälkeisellä kesäkuun ensimmäisellä ja toisella viikolla

Muut työkohteet ovat eri puolilla kuntaa pääasiassa kahdeksi viikoksi. Työpaja neuvottelee kohteet etukäteen. Voit hakemuksessasi valita mitkä alat sinua kiinnostavat. Niitä ovat mm. siivous, kiinteistön huolto, vanhustyö, keittiö ja lastenhoito. Muistathan hakiessasi ilmoittaa muuta huomioitavaa kohtaan, jos tiedät että sinulla on jokin este kesällä esimerkiksi rippi- tai muu leiri tai meno. Tai jos sellainen tulee myöhemmin tietoosi, ilmoita siitä heti, jotta voimme mahdollisesti vaihtaa ajankohtaa tai antaa työ jollekin ilman jääneelle.

Työkohteisiin kuljetaan pääsääntöisesti omilla kulkuneuvoilla.

Työaika kesätyöviikoilla päivittäin kello 8.30 – 14.30 tai muissa kohteissa sovitusti.

Palkka 225 €/ viikko.

”TULE, TUTUSTU KAVEREIHIN JA TIENAA HYVÄSSÄ SEURASSA KESÄRAHAA ”

Sinustako kesäyrittäjä?

Kesäyrittäjyys on helppo ja riskitön tapa kokeilla siipiään yrittäjänä. Kesän jälkeen voit päättää yritystoiminnan tai halutessasi jatkaa sitä opintojen rinnalla.

Mikäli kesäyrittäjyys kiinnostaa, niin mieti mitä asioita osaat, mitä asuinalueeltasi puuttuu tai onko sinulla joitakin taitoja tai erityisosaamista, joista voisit perustaa kesäyrityksen. Onko ideasi sellainen, että sinun ei tarvitse aloittaessasi tehdä isoja hankintoja. Onko sinulla ehkä jotain yritystoimintaan tarvittavia asioita tai tarvikkeita jo valmiina. Moni nuori työllistää itsensä tekemällä koti- ja puutarhatöitä esim. lastenhoitoa, leivontaa, siivousta tai nurmikonleikkuuta.

Kesän aikana voit työskennellä kesäyrittäjyyden lisäksi myös palkkatyössä. Kesäyrittäjänä päätät itse, onko toimintasi määräaikaista, jatkuvaa, kesän kestävää tai esim. tapahtumien järjestämistä tms. Voit perustaa yrityksen myös yhdessä kaverin kanssa mutta jokaisen yrityksen jäsenen tulee täyttää kesätyöpaikkatuen ehdot ja käydä kesäyrittäjyys-koulutus.

Voit hakea kesäyrittäjäksi, jos olet yritystoiminnan alkaessa 15–21- vuotias eurajokelainen nuori. Eurajoen kunnan kesäyrittäjänä voit saada yritystulosi lisäksi myös nuorten työpajan myöntämää kesätyöpaikkatukea 450 €.

Miten kesäyrittäjäksi pääsee?

Kesäyrittäjämentori markkinoi kesäyrittäjyyttä ja kunnan kesätyöpaikkoja tammi-maaliskuussa urastartti-messuilla, yläkouluilla ja voi hyvin-messuilla. Haku kesäyrittäjäksi tapahtuu https://link.webrobol.com/s/kesäyrittäjä   tai soittamalla Hanna-Leena Juhola 044 3124 272.

Hakeneille järjestetään info/ yrityshautomo, jossa ideoidaan, sparrataan, muokataan ja kehitetään kesäyritysidea toimivaksi yhdessä kesäyritysmentorin, 4 H toiminnanjohtajan ja hyvinvointipalveluesimiehen kanssa. Päätös kesäyrittäjyyteen lähtemisestä tehdään yrityshautomossa.

4 H järjestää kesäyrityksen perustajille 6 h kestävän yrityskoulutukseen. Koulutuksen aikana laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja tehdään yrityksen perustamisilmoitus. Kesäyrittäjä maksaa 4 H:n jäsenmaksun ja ottaa yritykselleen edullisen vastuuvakuutuksen. Tämän jälkeen tehdään alustava varaus kesätyöpaikkatukeen.

Toukokuussa järjestetään kesäyrittäjä-seminaari, jossa kesäyrittäjät esittelevät yrityksensä ja yrityksen Facebook-sivut sekä mainosmateriaalin toisilleen. Seminaarissa saat esiintymisvarmuutta ja viime hetken kehittämisvinkit yritystoimintaasi varten. Asiantuntijoiksi saat kesäyritysmentorin, 4H toiminnanjohtajan, hyvinvointipalveluesimiehen, Eurajoen elinvoimapäällikön ja Eurajoen yrittäjien edustajan.

Kesäyrittäjä osallistuu vähintään yhteen kunnan kesätapahtumaan yrityksellään esim. iltatorille myyden tuotteitaan tai markkinoiden yritystään. Eurajoen yrittäjät tarjoavat kesäyrittäjille myynti- tai esittelypöydän Eurajoen markkinoilta.

Kesäyrittäjä lähettää 15.9 mennessä raportin kesäyrityksen toiminnasta ja tuloista Eurajoen nuorten työpajalle sekä 4 H -yhdistykselle. Kesätyöpaikkatukea myönnetään, mikäli kesäyrityksen myyntituotot ovat vähintään 200 € ja työaika kahden kesäkuukauden aikana vähintään 40 h. Yritystoiminta voi jatkua tämänkin jälkeen tai voit päättää yrityksen toiminnan tähän.

Kesäyrittäjämentori toimii rinnalla tukemassa, kannustamassa ja ohjaamassa kesäyrittäjiä. Saat tarvittaessa 1–5 kertaa henkilökohtaista yksilövalmennusta. Loppuvuonna vielä kesäyrittäjämentori muistuttaa kirjanpito- ja veroilmoituksen laatimisesta.

Kesäyrittäjänä voit suorittaa opintopisteitä, opit tärkeitä taitoja, joista on myöhemmin paljon hyötyä opinnoissa ja työelämässä. Tai yrittäjyys voi olla sinun juttusi!

Satakunnan työpajojen sivuilta löydät monen moista tietoa nuorista ja työpajoistahttp://www.satakunnantyopajat.fi/

Yhteystietoja

Nosturi toimii Vanhalla Paloasemalla,
Osoite: Linnaintie 1.

työ- ja yksilövalmentaja
Hanna-Leena Juhola, p. 044 312 4272

työ-ja yksilövalmentaja
Ilkka Ruonala, p. 044 312 4269

hyvinvointipalveluesihenkilö
Pirita Laivanen p. 044 312 4265

sähköposti
etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Tervetuloa käymään ja tutustumaan!

Löydät meidät myös facebookista nimellä
Eurajoen nuorten työpaja Nosturi Facebookissa

Ajankohtaista

Go to Top