Eurajoki-logo, linkki etusivulle
Maa-ainesten otto2021-04-20T13:11:20+02:00
Asuminen ja ympäristö

Maa-ainesten otto

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa tarvitaan aina ammattimaiseen maa-ainesten ottamiseen. Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus, selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista, ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta.

Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot. Maa-aineksen ottamislupaa koskevia asiakirjoja, mm. hakemuksia ja lomakkeita, saa kunnan ympäristötoimistosta Kalliotie 5 , 27100 Eurajoki tai alla olevasta linkistä.

Kotitarveotto

Jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten, maa-aineslupaa ei tarvita. Ottajan tulee kuitenkin ilmoittaa kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus yli 500 kiintokuutiometrin kotitarveotosta tulee toimittaa Eurajoen kunnan ympäristölautakunnalle.

Ilmoitukset

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun.

Maa-aineslain mukaiset ilmoitukset ja lupahakemuslomake
Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus

Yhteystiedot

Mari Salminen
ympäristöinsinööri
puh. 0447017036
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Ympäristöinsinööri tavoitettavissa
varmimmin ma-pe klo 9-11.30.
Muina aikoina ajanvarauksella.

Ajankohtaista

Uimarantojen ja joen veden laatu

Uimavedet edelleen mikrobiologisesti hyvälaatuisia 13.7.2021 otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella. Uimavesitiedote - heinäkuu 2021 (pdf)

20.07.2021|

Vapaita tontteja Eurajoella!

Tonttivuokra ensimmäiset 3 vuotta 18 eur/vuosi. Katso lisää Meidän perheen koti on Eurajoella (PDF) tai https://www.eurajoki.fi/asuminen-ymparisto/

23.02.2021|
Go to Top