Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 20.5.2024 antanut päätöksensä Aimo Elosen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta.

Lupa koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä maa-aineksen ottoa Eurajoen kunnan Irjanteen kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä

Manitoba RN:o 51-405-1-273. Lupa toimintaan on myönnetty.

 

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.5.2024–27.6.2024 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa

ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

 

Eurajoella 20.5.2024

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

Päätösote §35

Päätösesitys yhteislupa Aimo Elonen