Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 4.6.2024 § 109, että rantaosayleiskaavan muutokseen ryhdytään. Kaavaluonnos ja kaavaselostus on yleisesti nähtävillä 19.6. – 3.7.2024 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko kaavan laadinnan ajan Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kiinteistö Järvenpää ja osa kiinteistöstä Sammalmäki matkailupalvelujen alueeksi.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat tehdä muistutuksen kirjallisesti kaavaluonnoksista nähtävillä olon aikana Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija, Ilmari Mattila puh. 0440839811.

  

Eurajoella 4.6.2024

Eurajoen kunnanhallitus