Eurajoen kunnan ympäristöinsinööri on 17.6.2024 antanut päätöksensä Sola Group Oy:n / Eurajoen Pubin ympäristönsuojelulain

118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa. Ilmoitus koskee ulkoilmakonserttia

16.8.2024 – 17.8.2024 osoitteessa Kirkkotie 14, Eurajoki.

 

Nähtävilläolo

Päätös on nähtävillä 17.6.2024 – 25.7.2024 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

 

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 25.7.2024.

 

Lisätietojen antaja

ympäristöinsinööri Mari Salminen, 044 701 7036, [email protected].

 

Eurajoella 17.6.2024

 

Melupäätös Sola Group Oy Eurajoen Pub 2024