Tule toteuttamaan prosenttitaidetta Eurajoen monitoimihalliin

Eurajoelle on rakentumassa uusi urheiluun painottuva monitoimihalli Eurajoen liikuntakeskuksen yhteyteen. Hallin on määrä valmistua toukokuun 2024 lopussa. Käyttöön halli otetaan viimeistään syksyn 2024 aikana.

Eurajoen kunta noudattaa kohteessa prosenttitaiteen periaatetta ja avaa kaikille Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille portfoliohaun, johon ilmoittautuneiden joukosta valitaan 1–2 taiteilijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan teos Eurajoen monitoimihalliin.

Portfoliohaku aukeaa maanantaina 6.11.2023 ja päättyy torstaina 30.11.2023 klo 23.59.

Päätöksen portfoliohaun perusteella suoravalintaan valituista taiteilijasta tai taiteilijoista tekee hankkeeseen nimetyn taidehankintatyöryhmän esityksestä tekninen lautakunta tammikuun 2024 aikana.

Tietoja monitoimihallista

Eurajoen monitoimihalli rakentuu Eurajoen liikuntakeskuksen yhteyteen. Monitoimihalli sijaitsee Eurajoen jäähallin vieressä. Lähellä hallia sijaitsevat myös Eurajoen yhteiskoulu, pururadat ja jalkapallokentät. Rakentaminen alkoi huhtikuussa 2023 ja hallin arvioitu rakennusaika on 13 kuukautta. Hankkeen kustannusarvio on 8,5 milj. €.

Monitoimihalli tulee palvelemaan palloilua ja muuta kilpaurheilua, liikuntaa sekä yleisötilaisuuksia monipuolisesti. Pääsalin pinta-ala on 1 200 neliömetriä. Koko hallin bruttopinta-ala on 3443 neliömetriä. Monitoimihallista löytyy itse pääsalin eli liikuntasalin lisäksi myös monitoimisali, kuntosali, pukuhuoneet saniteettitiloineen sekä koulun liikunnan opettajien sekä liikuntapalvelujen työntekijöiden tiloja. Pukuhuoneet on ryhmitelty palvelemaan eri toimintoja. Pukuhuoneet sijoitetaan sisemmän ja uloimman käytävien väliin eli ns. puhtaan- ja likaisenkäytävän väliin.

Liikuntasalista löytyy lentopallo-, koripallo- ja sulkapallokentät sekä futsal-, käsipallo ja salibandykentät. Hallin katsomot sijoittuvat parvelle sekä lattiatasolle ja ne toteutetaan avautuvilla katsomoilla. Parvikerrokseen jää tilaa myös juoksusuoralle. Hallissa on myös pesäpallon harjoittelumahdollisuus. Katsomot toteutetaan salin lattiatasolle noin 200 hengelle seinälle nostettavilla katsomoilla sekä katsomoparvelle 230 hengelle. Yhteensä 430 katsomopaikkaa.  Salin lattialle sijoittuu noin 800 irtotuolipaikkaa. Yhteensä salin maksimihenkilömäärä on 1250 henkeä. Halliin tulee käännettävät neliriviset katsomot. Liikuntasaliin voidaan rakentaa esiintymislava, ja sali on varustettu ääni- ja valotekniikalla.

Yleisöä varten kokoontumis- ja turnaustilanteissa palvelee salin vieressä sijaitseva kahvio ja keittiötila sekä wc-tilat. Vaate ja ulkojalkinesäilytys toteutetaan käytäville.

Eurajoen kunnan visio ja strategiset tavoitteet sekä monitoimihallin käyttäjät

Eurajoen kunnan visiossa nähdään, että Eurajoki on valoisan tulevaisuuden koti, jossa asukkaat viihtyvät ja yritykset menestyvät. Eurajoen kunnan strategiset tavoitteina on luoda vetovoimainen, toimivat, hyvinvoiva sekä kestävän kehityksen Eurajoki. Eurajoen kuntastrategiaan liittyy oleellisesti myös kunnan hyvinvointisuunnitelma, jossa on useita toimenpiteitä kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi kuluvan valtuustokauden aikana. Kulttuurin ja taiteen nähdään edistävän kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Monitoimihallin käyttäjät tulevat olemaan suurilta osin Eurajoen kunnan perusopetuksen ja lukion oppilaita, eurajokelaisia liikunnanharrastajia ja liikunta- ja urheiluseuroja sekä yhdistyksiä. Julkisen taiteen avulla halutaan lisätä monitoimihallin viihtyisyyttä, kiinnostavuutta sekä huomioida hallin tulevat käyttäjät ja toiminnot. Monitoimihallin julkinen taide on läsnä hallin käyttäjien jokapäiväisessä elämässä, joten taiteen toivotaan lisäävän positiivisia mielikuvia ja tunteita, kuten osallisuutta, aktiivisuutta, vuorovaikutteisuutta ja iloa.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan monitoimihallin taidehankintaa edeltävän portfoliohaun ohjeet:

Monitoimihallin taidehankinta portfoliohaku ohjeet_6.11.-30.11.2023