Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi