Eurajoen kunnan osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe on päättynyt 18.2.2024. Ideoita tuli määräaikaan mennessä yhteensä 58.

Seuraavaksi Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmä käsittelee ehdotettuja ideoita, ja kriteerit täyttävät ehdotukset etenevät maalis-huhtikuussa järjestettävään äänestysvaiheeseen. Toteutuskelpoisuuden arviointiin osallistuvat myös nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajat. Ideoiden kustannusvaikutukset arvioidaan ja ideoita voidaan tarvittaessa yhdistellä. Yhden toteutettavan ehdotuksen yhteenlaskettu kustannus saa olla vähintään 5000 euroa ja enintään 20 000 euroa.

Kriteerit löytyvät täältä: Eurajoen osallistuva budjetointi

Äänestysvaihe on käynnissä 25.3-12.4.2024.

Äänestysvaiheessa kuntalaiset ja muut Eurajoen asioista kiinnostuneet saavat äänestää suosikkiaan erilaisista ehdotuksista. Äänensä saa antaa yhdelle ehdotukselle. Äänestyslinkki lisätään näille sivuille lähempänä ajankohtaa.

Eniten ääniä saaneet ehdotukset etenevät toteutukseen vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot: hyvinvointikoordinaattori Elina Heinilä, p. 044 4312 502, [email protected]