Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelu jatkuu suunnitellusti. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtioneuvosto käsittelivät muodostuvien työllisyysalueiden hakemuksia ja ilmoituksia marraskuussa 2023. Etelä-Satakunnan työllisyysalue täyttää vaaditut edellytykset ja sen valmistelu etenee kohti toiminnan käynnistymistä.

Suomeen muodostuu yhteensä 44 työllisyysaluetta, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille 1.1.2025. Etelä-Satakunnan työllisyysalueeseen kuuluvat Rauman kaupunki, Euran kunta, Eurajoen kunta, Huittisten kaupunki ja Säkylän kunta. Vastuukuntana toimii Rauman kaupunki, joka jatkaa valmistelua yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Valmistelun keskeisessä roolissa ovat työryhmät, joissa ovat mukana työllisyyden, yrittäjyyden, koulutuksen ja kansainvälisyyden asiantuntijat sekä sidosryhmien edustajat. Vuoden 2024 aikana valmistelun asiakaslähtöisyyteen panostetaan lisäksi muun muassa asiakasraatien ja erilaisten työpajojen avulla. Yhteistyötä työllisyysalueiden kesken tiivistetään, ja nykyisten TE-toimistojen henkilöstö kutsutaan laajemmin mukaan valmisteluun.

Työllisyysalueen toimintaverkosto rakennetaan lähipalveluperiaatteella, ja toimipaikkoja sijoitetaan jokaiseen alueen kuntaan. Raumalla toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa Aittakarinkadulla ja Valtakadulla. Muissa kunnissa käyttöön otettavat tilat varmistuvat vuoden 2024 aikana.