Rauma, Eura, Eurajoki, Huittinen ja Säkylä perustavat Etelä-Satakunnan
työllisyysalueen

Rauman kaupunki, Euran kunta, Eurajoen kunta, Huittisten kaupunki ja Säkylän kunta perustavat
yhteistoimintasopimuksella työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen, jonka nimi on
Etelä-Satakunnan työllisyysalue. Työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025, kun julkisten
työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Rauman
kaupunginvaltuusto käsittelee aihetta kokouksessaan maanantaina 23.10.

Rauman kaupunki toimii perustettavan työllisyysalueen vastuukuntana. Työvoimapalveluiden
järjestämisestä vastaavaksi yhteiseksi toimielimeksi sekä Etelä-Satakunnan työllisyysalueen toimivaltaa
käyttäväksi työvoimaviranomaiseksi perustetaan Rauman kaupungin Etelä-Satakunnan
työllisyysaluelautakunta.
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirto tuo kunnille merkittäviä uusia tehtäviä vuodesta 2025
alkaen. Samalla valtion nykyistä henkilöstöä siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella. EteläSatakunnan työllisyysalueelle siirtyy henkilöstöä noin 57 henkilötyövuoden verran. Työllisyysalueen
päätoimipaikkana tulee toimimaan nykyinen Satakunnan TE-toimiston toimipiste Rauman
Aittakarinkadulla, minkä lisäksi toimipisteitä sijoitetaan jokaiseen työllisyysalueen kuntaan.
– Kyseessä on todella suuri uudistus, jota on valmisteltu erinomaisessa yhteistyössä jäsenkuntien välillä.
Sujuvuuden ansiosta työ on jo hyvässä vauhdissa, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.
Kun yhteistoimintasopimus ja työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma on hyväksytty kaikissa alueen
kunnissa, se toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston käsiteltäväksi 31.10.2023
mennessä. Varmistus ja hyväksyntä perustettavasta alueesta odotetaan saapuvaksi marraskuun 2023
aikana ja viimeistään helmikuun 2024 loppuun mennessä.
Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden
nopeaa työllistymistä sekä lisää alueen ja kuntien elinvoimaa, työvoiman liikkuvuutta ja palveluiden
tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen toimintaa ohjaavina
pääperiaatteina toimivat asiakaslähtöisyys, vahvat lähipalvelut sekä tiivis yhteistyö- ja
yhdyspintatoiminta.
Lisätietoja antaa
Teemu Niemelä, työvoimapäällikkö, puh. 044 403 7754.