Eurajoen kunta on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun pilotissa, jossa selvitetään kyselyn avulla tärkeää tietoa kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja liikuntatottumuksista. Pilotissa on mukana viisi eri kokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Yksi näistä on Eurajoki. Kysely on lyhyt Webropol-kysely, johon vastaaminen vie aikaa noin viisi minuuttia. Kyselyyn vastaaminen auttaa kuntaa asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisessä ja kyselyn avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää kunnassa hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien sekä poliittisen päätöksenteon tukena.

Kysely toteutetaan yhteistyössä kunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin kanssa.

Kysely on tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja kysely on auki 31.10.2023 saakka.

Vastaamaan pääsee tästä linkistä:

https://link.webropol.com/s/kunnan-hyvinvointikysely

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Elina Heinilä, p.044 431 2502, elina.heinila(at)eurajoki.fi