Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018 – 2021

Eurajoen perusturvalautakunta pyytää lausuntoa Eurajoen vanhuspoliittisesta kehittämissuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2018 - 2021 kaikilta kunnan hallintokunnilta, vanhusneuvostolta ja  ikäihmisten toimintaan liittyviltä järjestöiltä sekä ikäihmisten palveluista vastaavilta viranhaltijoilta sairaanhoitopiiristä, Satasotesta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä. Kehittämissuunnitelma on nähtävillä Eurajoen kunnan www-sivuilla kuntalaisten lausuttavana. Lausunnot pyydetään 31.5.2018 mennessä. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021 Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2018-2021 Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Kaisu