Hyvinvointikaveritoiminta2020-02-10T14:09:44+02:00

Hyvinvointikaveritoiminta

Eurajoki on mukana Ikäinstituutin koordinoimassa kärkihankkeessa Voimaa vanhuuteen. Toiminnan tavoitteena on ikääntyvien (+75-vuotiaiden) terveyden edistäminen ja toimintakyvyn tukeminen terveysliikunnan avulla. Kohderyhmänä on erityisesti vielä kotona asuvat eurajokelaiset, joiden hyvinvointia, arjen sujumista ja virkeyttä on tärkeää tukea kotona-asumisen mahdollistamiseksi.

Olemme kouluttaneet vapaaehtoisia hyvinvointikavereita, jotka ovat nyt valmiita toimimaan apuna iäkkään arjessa. Hyvinvointikaverista iäkäs saa juttuseuraa, turvallisen kaverin ulkoiluun, apua osallistua lähiympäristön toimintoihin, seuraa kauppareissulle tai vaikka konserttiin. Jokainen parivaljakko määrittelee omat tapaamisensa ja toimintansa keskenään. Tavoitteena on tehdä yhdessä, lisätä iloa ja hyvinvointia sekä vapaaehtoisen että iäkkään elämään Eurajoella!

Mikäli sinulla on tarvetta hyvinvointikaverille tai tiedät henkilön, joka mahdollisesti tarvitsee tukea arkeen, voit ilmoittaa tarpeesi ottamalla yhteyttä Eurajoen kunnan vapaa-aikapalveluihin vapaa-ajan asiakkuuspäällikköön Maija Penttilään, [email protected], p. 044 431 2502 tai ikäihmisten päivätoiminnan toiminnanohjaaja Kaarina Tammiseen, [email protected], p. 044 312 4924.

Vapaaehtoiseksi hyvinvointikaveriksi?

Hyvinvointikaverina toimiminen on vapaaehtoistyötä, josta isoimpana palkintona on hyvä mieli. Hyvinvointikavereista ja kaveria kaipaavista ikäihmisistä muodostetaan parivaljakoita, jotka määrittelevät itse omat tapaamisensa ja vapaaehtoistyöhön panostettavan ajan. Tapaamiset kirjataan ylös ja kunta palkitsee parivaljakoita tapaamiskertojen toteuduttua. Vapaaehtoisia muistetaan lisäksi vuosittain kunnan järjestämällä kiitoksella. Vapaaehtoiseksi hyvinvointikaveriksi voi ryhtyä yli 16-vuotiaat.

Hyvinvointikaverikoulutus toteutetaan kahdessa kolmen tunnin (3h) osassa. Koulutuksen käyneet saavat toimintaa tukevat materiaalit, todistuksen, hyvinvointikaveripassin, vastuuvakuutuksen ja pätevyyden toimia vapaaehtoisena hyvinvointikaverina. Hyvinvointikaveripassilla vapaaehtoisena toimiessasi olet oikeutettu maksuttomaan sisäänpääsyyn Eurajoen kunnan kulttuuritapahtumiin.

Hyvinvointikavereiden tarve on suurempaa kuin kouluttautuneiden määrä. Erityisesti Luvian taajaman alueella on ikäihmisiä vailla vapaaehtoisen hyvinvointikaverin seuraa.

SEURAAVA KOULUTUS järjestetään Eurajoki-salissa 11.3.2020 klo 17.00. Koulutukseen voi ilmoittautua: [email protected]

Kaikilla eurajokelaisilla tulisi olla mahdollisuus hyvään arkeen, ulkoiluun ja osallistumiseen kunnan eri tapahtumiin ja toimintoihin.

Voimaa Vanhuuteen viikoittaiset toimintaryhmät löydät tämän linkin takaa.

Ajankohtaista