Loading...

Asuminen & ympäristö

Sosiaali- & terveyspalvelut

Matkailu

Kasvatus & opetus

Vapaa-aika

Työ & yrittäminen

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta / Helkiö

Juha Helkiö hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa maankaatopaikalle
Eurajoen kunnan Hanninkylän kylässä sijaitsevalle tilalle Santaharju RN:o 442-401-1-54.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten
tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät

05.01.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Infopisteestä uintilippuja edullisesti nyt myös Ulvilan uimahalliin

Eurajoen infopisteestä Portilta (Riikontie 2) eurajokelaiset voivat yhteystietonsa ilmoittamalla hakea Rauman ja Porin uimahallien sisäänpääsyyn lipukkeen, joka oikeuttaa lataamaan 10
uintikertaa henkilökohtaiseen rannekkeeseen puoleen hintaan. Lisäksi infopisteeltä voi nyt ostaa myös Ulvilan uimahallin kymppikortteja puoleen hintaan.

17.01.2017|Kategoriat: Uutiset, Vapaa-aika|

Eurajoen vesilaitos tiedottaa

Aloitamme viikolla 3 Lapijoella Apilatien alueella vesiventtiilien ja viemärikaivojen kunnostustyöt kaapelointitöiden yhteydessä.

Saneeraustöistä johtuen lähialueella veden jakelussa esiintyy lyhyitä katkoksia arkisin klo 08.00 – 16.00 välillä.

Katkoksen jälkeiset mahdolliset veden laatuhaitat poistuvat vettä juoksuttamalla.

Työ aiheuttaa tilapäisiä muutoksia

16.01.2017|Kategoriat: Uutiset|