Etusivu 2017-11-22T09:08:15+00:00
Loading...

Asuminen & ympäristö

Sosiaali- & terveyspalvelut

Matkailu

Kasvatus & opetus

Vapaa-aika

Työ & yrittäminen

Hallinto

Päätöksenteko

Kuntalaisaloite.fi

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä / Luvian Hirvimiehet ry

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 11.12.2017 antanut päätöksensä Luvian Hirvimiehet ry:n ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee olemassa olevaa kivääriampumarataa, joka sijaitsee Eurajoen Luvialla kiinteistöllä Ampumarata 1:110, osoitteessa Paukkulantie 271.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie

11.12.2017|Categories: Kuulutukset|

Vesi- ja ympäristölupahakemus / Offshore Fish Finland Oy

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Eurajoen edustan ulkomerialueella ja talvisäilytys Iso-Lampoorin niemen edustalla sisäsaaristossa sekä toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa, Eurajoki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö: Offshore Fish Finland Oy hakee lupaa Eurajoen kunnan ulkomerellä sijaitsevalle yleiselle vesialueelle perustettavalle
kalankasvatuslaitokselle ja lupaa aloittaa

08.12.2017|Categories: Kuulutukset|

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Eurajoen Romu Oy

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 5.12.2017 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Eurajoen Romu Oy:n Eurajoen Kuusimäkelän teollisuusalueen eteläpuolelle sijoittuvaa akkuterminaalin perustamis- ja metalliromun käsittelymäärien lisäämishanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto pyydetään

07.12.2017|Categories: Kuulutukset|

Maksutonta lakineuvontaa kuntalaisille

Eurajoen kunta ja Asianajotoimisto Avena Ager Oy tarjoavat yhteistyössä Eurajoen kunnan asukkaille ja yrityksille ilmaista puhelinneuvontaa lakiasioissa.

Asianajajat Maija Halkosaari-Mäki ja Toni Läspä antavat juridista apua maanantaisin klo 11-12 numerossa 010 292 8870.

Asianajopäivystykset Luvian kirjaston monitoimitilassa

18.09.2017|Categories: Uutiset|

Tapahtumat

Tapahtumakalenteriin