Tärkeää tietoa kaikille Suomeen saapuneille ukrainalaisille

  1. Jokaisen sotaa pakoon tulleen pitää ilmoittautua poliisiasemalle ja hakea Tilapäisen suojelun piiriin itsensä.
    Lisätietoa täällä: https://migri.fi/tilapainen-suojelu#haet
  2. Tämän jälkeen on ilmoittauduttava Vastaanottokeskuksen palvelujen piiriin lähimmässä vastaanottokeskuksessa.

Näin Ukrainasta paenneet pääsevät normaalien heille kuuluvien prosessien ja palvelujen piiriin mm. terveydenhuollon ja vastaanottorahan osalta.
Myös kotimajoituksessa/tiloilla/ystävien luona majoittuvien pitää ilmoittautua vastaanottokeskukseen edellä mainituista syistä.
Mikäli henkilöllä ei ole paikkaa, johon jäädä pidemmäksi aikaa asumaan, vastaanottokeskus ottaa vastuun majoituspalvelun tarjoamisesta keskuksen tiloissa / järjestämisestä muulla tavoin.

Lisätietoa

https://migri.fi/tietopankki/vastaanottokeskukset

Porin vastaanottokeskuksen sivu
https://rednet.punainenristi.fi/node/33028

Huomioikaa, että mikäli majoitat kotimajoituksella ukrainalaisia, niin kuntalaiset ovat velvollisia jakamaan tämän yllä olevan tiedon majoittamilleen henkilöille ja auttamaan heitä, jotta he pääsevät hoitamaan näitä asioita poliisilaitokselle / vastaanottokeskukseen.

Kunnille ei ole osoitettu tällä hetkellä muuta roolia, kuin jakaa tietoa ja auttaa koordinoimaan kuntaan saapuneet ukrainalaiset heille kuuluvien palvelujen piiriin. Kouluikäisten lasten opetuksen järjestäminen kuuluu kunnalle.

Yksityismajoittajille syntyvien kustannusten hoitamisessa toimeenpaneva taho on Maahanmuuttovirasto eli Migri, josta kannattaa kysyä lisäohjeita.

Näiltä sivuilta ukrainalaiset löytävät tietoa myös omalla kielellään
http://ukrainians.fi/

Ukrainasta tulevien lemmikkieläinten rokotukset, lääkitys ja hoito

Suomeen saapuvien lemmikkien osalta on tärkeää, että myös lemmikkien terveys, sairaudet ja rokotukset ovat voimassa erilaisten tautien leviämisen estämiseksi.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/ajankohtaista/

Tietoa ukrainalaisten oleskelusta tai turvapaikan hakemisesta Suomessa

Ilman aikuista huoltajaa pakenevat lapset
https://lapsiasia.fi/-/kannanotto_ilman-huoltajaa-pakenevat-lapset

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita Ukrainasta saapuville
Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille
Tilapäinen suojelu | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

Maahanmuuttoviraston usein kysytyt kysymykset ukrainalaisten oleskelusta ja turvapaikan hakemisesta Suomessa (mukaan lukien kausityöläiset ja perheenjäsenet)
Usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

Tietoa Poliisin ulkomaalaisvalvonnasta. Poliisin tehtävänä on turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemusten vastaanottaminen ja hakijoiden rekisteröiminen sisärajoilla.
Ulkomaalaisvalvonta – PoliisiLinkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

Sisäministeriön tiedote avun tarjoamisesta ukrainalaisille
Avun tarjoaminen ukrainalaisille – Sisäministeriö (intermin.fi)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

Sisäministeriön tiedote Ukrainan tilanteeseen liittyvistä viranomaisvastuista
Sisäasiainhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä – Sisäministeriö (intermin.fi)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa työskentelyn perusperiaatteista. Opas on saatavilla myös ukrainaksi.
Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa (tyosuojelu.fi)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä.

Kotimajoitus Ukrainasta pakeneville.