Perusopetus2019-02-11T14:26:04+02:00

Perusopetus

Eurajoella on seitsemän peruskoulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6, Luvian yhtenäiskoulu luokille 1-9 ja vuosiluokille 7-9 opetusta antava Eurajoen Yhteiskoulu.

huhdan_koulu_pieni

Yhteystiedot
Huhdantie 282
27110 Eurajoki
puh. 044 312 4444

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

Koulumme käyttää sähköistä Peda.net-oppimisympäristöä, josta löytyy tarkempia tietoja koulun toiminnasta. Sivuille pääset klikkaamalla tästä.

Opettajat

esiluokka Katri Valonen puh. 044 312 4747
1.-2.lk Johanna Nurmi puh. 044 312 4445
3.-4. lk Terhi Uussaari puh. 044 312 4446
5.-6. lk Vesa Jalonen (rehtori) puh. 044 312 4444


Koulunkäynnin- sekä ap/ip-ohjaajat

Miia Malila ja Tiina Tuominen
puh. 044 312 4917

Ruokapalvelutyöntekijä
Leena Järvinen
puh. 044 312 4453

Toimitilatyöntekijä
Ella Peltola

Erityisopettaja
Kaija Hannula
puh. 044 312 4909

Kouluterveydenhoitaja
Marjut Mikkonen
puh. 044 450 3955

Informaatioteknologiaosaaja
Kalle Ketola
puh. 044 312 4253

keskustan-koulu

Yhteystiedot
Runkotie 3
27100 Eurajoki
Siirry tästä koulun omille sivuille

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

Rehtori
Minna Riikilä-Lahtinen
puh. 044 312 4236

Koulusihteeri
Kirsti Niinimäki
puh. 044 312 4208

Keittiö:
Mari Karlsson
puh. 044 312 4454

Terveydenhoitaja:
Marjut Mikkonen
puh. 044 450 3955

Koulutaksi:
Sataxi
puh. 040 082 5720

kuivalahti-kuva

Yhteystiedot
Etukämpäntie 47
27170 EURAJOKI

Koulumme käyttää sähköistä Peda.net-oppimisympäristöä, josta löytyy tarkempia tietoja koulun toiminnasta. Sivuille pääset klikkaamalla tästä.

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

Luokanopettaja-rehtori 0-2lk
Kati Pruukka
puh. 044 312 4242

Luokanopettaja 3-6lk
Riina Kaukonen
puh. 044 312 4447

Koulunkäynninohjaaja
Kirsi Mattila
puh. 040 722 9704

koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaaja
Mari Salonen ja Päivi Rihtimäki
puh. 044 312 4213

Ruokahuolto- ja toimitilatyöntekijä
Tanja Valtanen
puh. 044 312 4455

Yhteystiedot:
Lapijoen koulu
Metsäläntie 2
27150 EURAJOKI
lapijoki(at)eurajoki.fi

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

Siirry tästä koulun omille sivuille

Rehtori
Minna-Mari Kares
puh. 044 312 4611

Opettajainhuone
puh. 02 868 2507

Keittola
puh. 044 312 4456

Iltapäiväkerho
puh. 044 312 4915

Kouluterveydenhoitaja
Marjut Mikkonen
puh. 044 450 3955

Erityisopettaja
Eija Kapiainen
puh. 044 312 4262

Sosiaaliohjaaja
Ellimaija Leppänen
puh. 044 312 4822

Linnamaan koulu sijaitsee keskellä luontoa Linnamaan kylässä. Yli satavuotias kylän sydämeksi kutsuttu koulumme on täynnä elämää esikoululaisista kuudesluokkalaisiin. Pienessä kyläkoulussa kaikki tuntevat toisensa ja tärkeimpiä arvojamme ovatkin yhteenkuuluvuuden tunteen vaaliminen ja yhdessä tekemisen meininki.

Yhteystiedot
Linnamaantie 626
27100 Eurajoki
Siirry tästä koulun omille sivuille

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

Vs. rehtori
Kaisa Känä
puh. 044 312 4249

Opettajat:

Esi -1 lk:
Virpi Pämppi
044 312 4243

2.-3. lk:
Kaisa Känä
044 312 4249

4.-6. lk
Tuomo Ahlfors
044 312 4067

Erityisopetus
Eija Kapiainen
044 312 4262

Käsityön tuntiopetus 3.-6. lk
Marja-Riitta Kopra
044 312 4384

Ruotsin opetus
Ulla Oksanen
044 312 4372

Ap/ip -kerho
044 312 4950

Koulunkäynnin sekä aamupäivätoiminnan ohjaaja
Minna Karvosenoja ja Sirpa Nurmi

Muu henkilökunta

Ruokapalvelu-toimitilatyö
Kati Pentilä
044 312 4457

Kouluterveydenhoito
Marjut Mikkonen
044 450 3955

Koululaiskuljetus
Kimmo Voutilainen
050 583 1200

Koulukuraattori
Ellimaija Leppänen
044 312 4824

Koulupsykologi
Orvokki Julkunen
044 312 4353

It-asiantuntija
Kalle Ketola
044 312 4253

Koulu käyttää sähköistä Peda.net- oppimisympäristöä, josta löytyy tarkempia tietoja koulun toiminnasta. Sivuille pääset klikkaamalla linkkiä  Peda.net

Yhteystiedot
Rikantilan koulu
Rikantilantie 194
27150 Eurajoki

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Rehtori
Suvi Varjonen
puh. 044 312 4247

Muut puhelimet
Koulu 02 868 2611
Keittiö 044 312 4458
Aamu-ja iltapäiväkerho 044 312 4275

Koulu käyttää sähköistä Peda.net- oppimisympäristöä, josta löytyy tarkempia tietoja koulun toiminnasta. Sivuille pääset klikkaamalla linkkiä  Peda.net

Yhteystiedot
Sydänmaantie 614
27130 Eurajoki
puh. 02 868 1194

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

3-6 luokka: Sari Salmi (rehtori)
puh. 044 3124 194

esi-2 luokka: Mikko Pere
puh. 044 3124 251

erityisopettaja: Eija Kapiainen
puh. 044 3124 262

koulunkäynninohjaaja: Sirpa Mäkitalo
puh. 02 868 1194

koulunkäynninohjaaja/iltapäiväkerho-ohjaaja: Johanna Nurminen
puh. 044 312 4493                                                                                                                      

ruokapalvelutyöntekijä: Leena Rinne
puh. 044 312 4459

kouluterveydenhoitaja: Marjut Mikkonen
puh. 044 450 3955

sosiaaliohjaaja: Ellimaija Leppänen
puh. 044 312 4824

koulutaksi
puh. 0400 825720

Yhteystiedot
Eurajoen yhteiskoulu
Koulutie 2
27100 Eurajoki

Koulumme käyttää Peda.net-oppimisympäristöä. Ohessa linkki Peda.net-sivuille Peda.net

Kanslian puhelinnumero
044 312 4205

Toimihenkilöt
Aaltola Sari-Anne vs. rehtori  044 312 4803
Vainio Tuija koulusihteeri  044 312 4205
Seikkula Sari koulukuraattori 044 312 4822
Julkunen Orvokki koulupsykologi 044 312 4353
Ketola Kalle it-osaaja 044 312 4253
Sini Ahlgren kouluterveydenhoitaja  044 450 3954

Opettajat
Aaltola Sari-Anne, vs. rehtori  044 312 4803
Gustafsson Leena, biologia ja maantieto 044 312 4392
Haapala Anna-Maija, opinto-ohjaus  044 312 4804
Harju Anne, Suomenkieli ja kirjallisuus  044 312 4369
Hattula Teppo, historia, kaupalliset aineet, yhteiskuntaoppi, uskonto 044 312 4370
Helperi Tuula, kotitalous 044 312 4383
Kajantola Taija, äidinkieli ja kirjallisuus  044 312 4397
Koivukoski Pekka, historia ja uskonto 044 431 2511
Koivula Sami, opinto-ohjaus, historia   044 312 4852
Kopra Marja-Riitta, tekstiilityö 044 312 4384
Kuitunen Sara, musiikki  044 312 4372
Laaksonen Asko, matematiikka, fysiikka, kemia    044 312 4373
Lehtonen Elina, erityisopetus  044 431 2686
Lohtander Lotta, ruotsi, saksa, terveystieto, uskonto 044 312 4374
Lähteenmäki Erkki, tekninen työ  044 312 4386
Mäkilä Kirsi, kotitalous  044 254 1050
Nieminen Sini, englanti  044 312 4375
Oksanen Ulla, ruotsi, ranska   044 312 4376
Parviainen Niko, matematiikka, terveystieto, maa- ja metsätalous  044 431 2595
Pätsi Maria, matematiikka, fysiikka, kemia, uskonto 044 312 4388
Rapeli Riitta, erityisopetus  044 312 4821
Ruoho Hannu, liikunta, terveystieto 044 312 4371
Salmiola Matti, kuvataide  044 312 4377
Salonen Johanna, matematiikka, tietotekniikka, uskonto 044 312 4378
Salonen Katriina, englanti, ruotsi 044 312 4379
Salonen Tero, biologia, maantieto, maa- ja metsätalous  044 312 4389
Simula Saana, Suomen kieli ja kirjallisuus, terveystieto 044 431 2578
Unkuri Annaleena, matematiikka, fysiikka, kemia  044 312 4380
Uskelin Jarmo, matematiikka, fysiikka, kemia  044 312 4387
Tiilikainen Riikka, liikunta tytöt, terveystieto  044 312 4381
Valtanen Timo, erityisopetus  044 312 4382
Vaskelainen Anne, uskonto  044 312 4396

Kiinteistöjen hoito, kunnossapito ja valvonta
Nurmi Mika                    044 312 4418
Ojala Mika 
Uusi-Uola Juha
Viinamäki Martti            044 312 4419
Päivystys klo 14 jälkeen   044 312 4420

Keittiö ja siivoustyö
Hakamaa Anja ruokapalvelu- ja toimitilapäällikkö 044 312 4412
Lintula Marianne ruokapalveluvastaava                 044 312 4422
keittiö    044 312 4460
toimitilahuoltajat   044 312 4431

Koulu käyttää sähköistä Peda.net- oppimisympäristöä, josta löytyy tarkempia tietoja koulun toiminnasta.
Sivuille pääset klikkaamalla linkkiä  peda.net

Yhteystiedot
Luvian yhtenäiskoulu
Luvian kirkkotie 18, 29100 Luvia

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Rehtori
Pasi Savolainen 044 431 2539

Apulaisrehtori
Pertti Vasara 044 431 2757

Toimistosihteeri
Anneli Kyrövaara 044 431 2713

Oppilaanohjaaja
Kristiina Tsoukas 044 431 2570

Koululääkäri
Christine Schmüser

Kouluterveydenhoitaja
Krista Lehtiniemi 044 450 3527 krista.lehtiniemi(at)attendo.fi

Koulukuraattori
Eeva Suula 044 431 2717 eeva.suula(at)eurajoki.fi

Ajankohtaista