Eurajoki-logo, linkki etusivulle

Yhtymähallituksen pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2022

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat niihin liittyvine valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamossa kokouskutsussa mainittuna päivänä sekä julkaistaan yleisessä tietoverkossa, sairaanhoitopiirin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, sairaanhoitopiirin internet-sivuilla ja pidetään nähtävänä sairaanhoitopiirin kirjaamossa virka-aikana, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Porissa 25.10.2021

2021-11-03T10:47:57+02:0003.11.2021|Kuulutukset|
Go to Top