Varhaiskasvatus2020-07-27T14:53:13+02:00

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuksen kesätiedote 2020, lue tästä
 • Lapsen subjektiivinen oikeus varkaiskasvatukseen 1.8.2020 alkaen, katso lisätiedot tästä
 • Eurajoen kunnan avoimen varhasikasvatuksen viikko-ohjelma, katso lisätiedot tästä
 • Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa tästä
 • Varhaiskasvatuksen maksuesite ja lomakkeet löytyvät täältä

Varhaiskasvatusjohtaja

Raili Aitonurmi
Puh. 044 312 4440

 • varhaiskasvatuksen asiakkaiden palveluneuvonta
 • lasten kotihoidon tuet, yksityisen hoidon tuet, yksityinen päiväkotitoiminta
 • alle kouluikäisten lasten palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Elina Heinonen
Puh. 044 431 2540

 • kunnan omat varhaiskasvatuspalvelut (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset ja laskutus

toimistosihteeri Mirja Paajanen
puh. 044 312 4344

Varhaiskasvatuksen lomakkeet (mm. varhaiskasvatushakemus) löytyvät Sähköisen asiointi -sivulta Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet -kohdasta.

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet
Maksuesite 1.8.2018 -31.7.2020
Maksuesite 1.8.2020 alkaen

Päiväkoti Majakka, Runkotie 6, 27100 Eurajoki

Päiväkoti Majakan toiminta on liikuntapainotteista, ja liikunta sisältyy muun monipuolisen toiminnan ohessa viikoittaisten ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi lapsen arkipäivään päivittäin. Päiväkodissa toimii neljä ryhmää, Hallit, Hylkeet, Kuutit ja Norpat. Hallien ryhmä on Majakan alatalossa, os. Weener-tie 4 (ruskea rapattu talo). Halleissa on myös pieni esiopetusryhmä.

Kaharin kulttuuri- ja nuorisotalossa on avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Kolme kertaa viikossa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 9.15 – 11.15 kokoontuu avoimen varhaiskasvatuksen perhetoiminta. Kerran viikossa keskiviikkoisin kello 9.15 – 11.15 kokoontuu pikkulasten kerho.

Päiväkoti on avoinna klo 6.30–17.00

Yhteystiedot
Päiväkodin johtaja Heli Vilén puh. 044 312 4303

Alle 3-vuotiaiden ryhmä
Kuutit puh. 044 312 4931

3-5 -vuotiaiden ryhmät
Hylkeet
puh. 044 312 4932
Norpat
puh. 044 312 4930
Hallit puh. 044 312 4913
Hallien esiopetus puh. 044 431 2704

Päiväkoti Majakan avoin toiminta
puh. 044 312 4133

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
puh. 044 312 4853

Päiväkodin keittiö
puh. 044 312 4933

Päiväkodin pedanet-sivut

Päiväkoti Metsätähti, Jalmarintie 3, 27150 Eurajoki

Päiväkoti Metsätähti on luontopainotteinen päiväkoti Lapijoen asutusalueella. Oppimisen ilo ja ihmettelyn riemu raikuvat päiväkodissamme, jossa kiireetön pienryhmätoiminta ja yhteisökasvatus kukoistavat. Lapsi osallistuu omien kykyjensä mukaan vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin ja lapsen osallisuus näkyy arjen askareissa, jossa aikuinen ja lapsi toimivat yhdessä.

Päiväkodissa liikkuu, leikkii ja tutkii neljä ryhmää: esikouluryhmä Esikot, vuorohoitoryhmä Mustikat, 3-5 vuotiaat Karpalot sekä 1-3 vuotiaat Hillat. Innostunut, iloinen ja leikkimielinen sekä lämpimän sylin omaava henkilökuntamme matkaa yhdessä lasten kanssa oppimisen ja ihmettelyn polkua lasten mielenkiinnon kohteille ja tarpeille herkistyen.

Päiväkoti Metsätähti on avoinna arkisin 6.30–17.00 ja ennalta sovitusti vanhempien työaikoihin perustuvan tarpeen mukaan vuorohoitoryhmämme on auki myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin lähes kaikkina vuoden päivinä.

Päiväkodin johtaja
Maria Nieminen puh. 044 312 4464

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Sanna Lehtonen puh. 044 3124 853

Esiopetusryhmä Esikot
puh. 044 312 4258

Vuorohoitoryhmä Mustikat
puh. 044 312 4451

Hillat (sisarusryhmä)
puh. 044 312 4292

Karpalot (sisarusryhmä)
puh. 044 312 4279

Päiväkodin keittiö
puh. 044 312 4461

Päiväkodin pedanet-sivu

Päiväkoti Kuunari, Tasalantie 3, 29100 Luvia

Luvian päiväkoti Kuunari on merihenkinen luvialaisten lasten esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikka, jossa on paljon iloa, leikkiä, lauluja, askarteluja ja retkeilyä lähiympäristössä.

Päiväkodissa luovii neljä eskariryhmää: Styyrpuurissa Ankkurit ja Ruorit ja Paarpuurissa Matruusit ja Täkkärit. Esikoululaisten kanssa Paarpuurissa touhuavat myös 5-vuotiaat Jungmannit.

Päiväkodin pienimmät lapset toimivat Majakan tiloissa, jossa 3-5 – vuotiaat Luotsit ja
1-4 –vuotiaat Loistot saavat turvallisessa ympäristössä viettää hyviä varhaiskasvatuspäiviä lämminhenkisen kasvatushenkilöstömme suojassa.

Päiväkoti Kuunari on avoinna klo 6.15–17.15 ja ennalta sovitusti vanhempien työaikoihin perustuvan tarpeen mukaan.

Päiväkodin johtaja (ma, ke ja pe)
Kristiina Kulju puh. 044 4312 547

Vs. päiväkodin johtaja (ti ja to)
Jaana Kulmala puh. 044 4312 554

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
puh. 044 3124 853

Kuunarin Styyrpuuri, Ankkurit ja Ruorit
puh. 044 4312 706

Kuunarin Paarpuuri, Matruusit, Täkkärit ja Jungmannit
puh. 044 4312 707

Kuunarin Majakka, Luotsit
puh. 044 4312 576

Kuunarin Majakka, Loistot
puh. 044 4312 559

Päiväkodin keittiö
puh. 044 4312 708

Päiväkodin pedanet-sivu

Päiväkoti Käpylä, Pappilantie 6, 29100 Luvia

Idyllisessä kauniissa puutalossa toimii 17-paikkainen päiväkotiryhmä 2-5 -vuotiaille lapsille. Käpylässä leikitään, lauletaan, askarrellaan ja liikutaan kodinomaisessa ympäristössä.
Puh. 044 4312 569

Päiväkoti Käpylä on avoinna klo 7.00–17.00

Päiväkodin johtaja (ma, ke ja pe)
Kristiina Kulju puh. 044 4312 547

Vs. päiväkodin johtaja (ti ja to)
Jaana Kulmala puh. 044 4312 554

Päiväkodin pedanet-sivu

Avoin perhetoiminta
Eurajoella tarjotaan avoimia päivähoitopalveluja kotona lapsiaan hoitaville perheille Kaharin kulttuuri- ja nuorisotalolla osoitteessa Weener-tie 2, Eurajoki.
Avoin perhetoiminta on auki lapselle yhdessä aikuisen kanssa 2.9. alkaen maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9.15-11.15.
Varhaiskasvatuksen Kerho 3-5 vuotiaille 4.9. alkaen keskiviikkoisin klo 9.15-11.15.

Luvian Vanhan Kanttorilan avoimessa toiminnassa (Luvian Kirkkotie 28, Luvia) tarjotaan avoimia päivähoitopalveluja kotona lapsiaan hoitaville perheille.
Avoin perhetoiminta on auki lapselle yhdessä aikuisen kanssa 6.9. alkaen perjantaisin klo 9.00-11.00.

Avoimeen perhetoimintaan voi ilmoittautua paikan päällä.
Lisätiedot: 044 312 4133, Perhetoiminta
0443124303, Päiväkodinjohtaja Heli Vilen, Päiväkoti Majakka, Eurajoki

Varhaiskasvatuksen kerhoon hakemukset etukäteen (Kunnan sivuilta: Lomakkeet -> Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet -kohdasta tai Päiväkoti Majakasta).

Ryhmäperhepäivähoito on kodinomaista varhaiskasvatusta – lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaa monipuolista toimintaa. Hoitopaikkana on kunnan oma tai vuokraama tila, jossa hoitajina toimii 2-3 perhepäivähoitajaa.

Mikäli ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan vakituisesti yli kahdeksaa lasta, on kolmannella työntekijällä vähintään lähihoitajan ammattitutkinto.

Ryhmäperhepäivähoidon tiedustelut

Nurmi Tuija
perhepäivähoidon esimies
puhelin: 044 312 4349
sähköposti: tuija.nurmi[at]eurajoki.fi

Saaristo Minna
perhepäivähoidon esimies
puhelin: 044 431 2542
sähköposti: minna.saaristo[at]eurajoki.fi

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Lehtonen Sanna

puh. 044 3124 853

Ryhmäperhepäiväkodit

Ryhmis Menninkäiset
Huhdantie 282
27110 Eurajoki
puh. 044 312 4690
ryhmis.irjanne[at]eurajoki.fi

Ryhmis Meritähti
Etukämpäntie 47
27170 Eurajoki
puh. 044 312 4215
ryhmis.meritahti[at]eurajoki.fi

Ryhmis Luoto
Luvian Kirkkotie 10 A 1
29100 Luvia
puh. 044 431 2553
ryhmis.luoto[at]eurajoki.fi

Perhepäivähoito on yksilöllistä ja kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidossa annetaan kasvatustavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta lapsen kasvua ja oppimista tukien yhteistyössä vanhempien kanssa.

 • Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito
 • Kolmiperhepäivähoito, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten kodeissa.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Perhepäivähoidon tiedustelut

Nurmi Tuija
Perhepäivähoidon esimies (vastuualueena Eurajoki)
puh: 044 312 4349
sähköposti: tuija.nurmi[at]eurajoki.fi

Saaristo Minna
Perhepäivähoidon esimies (vastuualueena Luvia)
puh: 044 431 2542
sähköposti: minna.saaristo[at]eurajoki.fi

Käytettävissä on myös varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan
palvelut puh. 044 3124 853

Perhepäivähoidon Peda.net-sivu

Lasten kotihoidon tuki

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona kunnalliselle päivähoitopaikalle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitettua kotihoidontukea voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä.

Myös perheen muista kotona hoidettavista alle 7-vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitoraha (ns. sisaruslisä). Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

Kotihoidon tuen piirissä olevat perheet voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa.

Kotihoidontukea haetaan www.kela.fi

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä (Eurajoella)

Huom: Kela maksaa kuntalisän lakisääteisen lasten kotihoidon tuen yhteydessä (ei tarvita erillistä hakemusta)

Kuntalisä on 200 euroa alle 2-vuotiaasta lapsesta (perhekohtainen)
Kuntalisä on kotihoidon tuen hoitorahan korotus.
Hakija voi saada kunnallista kotihoidon tukea, jos

 • lapsen vanhempi hoitaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotona, esiopetusikäinen lapsi voi olla kunnan järjestämässä esiopetuksessa
 • perheen on oltava oikeutettu Kelan maksamaan lakisääteiseen kotihoidontukeen

Kunnallista kotihoidontukea ei voi saada vanhempainpäivärahakauden aikana.

Lisätiedot
varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi, puh. 044 312 4440

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot
 • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain. Kysy kuntalisästä omasta kotikunnastasi.

Kuka voi saada

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lisätietoja Kelan sivuilta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (Eurajoella)

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen (haetaan Kelasta)

Korotus kuntalisäänHoitorahaan e/kk
HoitomuotoPäiväkotihoitoPerhepäivähoitoTyösuhteinen hoitaja
Alle kouluikäinen lapsi398250250
Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi000

 

Lisätiedot:
varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi, puh. 044 312 4440

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten ap/ip-toiminnan asiakasmaksujen hyvittäminen 17.3.2020 alkaen poikkeustilan ajan

Sivistyslautakunta on päättänyt, että varhaiskasvatuksen ja myös koululaisten ap/ip-toiminnan asiakasmaksut hyvitetään kaikkien lasten poissaolopäivien ajalta 17.3.2020 alkaen poikkeustilan ajan. Jatka lukemista Varhaiskasvatuksen ja koululaisten ap/ip-toiminnan asiakasmaksujen hyvittäminen 17.3.2020 alkaen poikkeustilan ajan

27.03.2020|Aihepiiri: Kasvatus ja opetus|