Työ ja yrittäminen
Etusivu/Työ ja yrittäminen/Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 17-65 –vuotiaille pitkäaikaistyöttömille. Asiakkaalle laaditaan suunnitelma, johon voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille asiakkaille väylä suoraan työhön tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin sekä sen jälkeen työhön. Tavoitteena on myös parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä.

Opas kuntouttavaan työtoimintaan 2018 (pdf)

Yhteystiedot

Parhaiten tavoitettavissa
ma-pe klo 09.00-10.00

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Johanna Löppönen
044 312 4206

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Elina Kuoppala
044 431 2743

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Teemu Tolonen
044 312 4202

Ajankohtaista