Lapsiperheiden sosiaalipalvelut2020-05-27T09:30:12+02:00

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

HUOM! 

Lastensuojelun ja varhaisen tuen palvelut toimivat poikkeustilanteessakin. Huolehdimme asiakkaistamme, mitään palvelua ei suljeta kokonaan. Tapaamiset toteutuvat sovitusti ja työntekijät tavoittaa omista puhelinnumeroistaan.

Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15, tämän jälkeen yhteydenotot Satakunnan sosiaalipäivystykseen.

Virka-aikainen sosiaalipäivystys puh. 044 312 4346

Satakunnan sosiaalipäivystys puh. 02 623 4380

Keskusteluapua on saatavilla joka päivä ja yö Kriisipuhelimessa ja verkossa :
Kriisipuhelin 09 2525 0111,  Auki 24 h

https://mieli.fi/fi/keskusteluapua-saatavilla-joka-päivä-ja-yö-kriisipuhelimessa-ja-verkossa

Varhaisen tuen perhepalvelut ovat kaikille eurajokelaisille perheille suunnattuja sosiaalipalveluja, joiden tavoitteena on tukea perhettä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Varhaisen tuen palveluja ovat:

  • perheneuvola
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • sosiaaliohjaus
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
  • perhetyö
  • valvotut tapaamiset

Perhe voi ottaa yhteyttä perhepalveluihin itse tai yhteistyössä viranomaisen, esim. neuvolan terveydenhoitajan kanssa, joko soittamalla tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Yhteydenoton jälkeen käynnistyy palvelutarpeen arviointi yhteistyössä perheen sekä mahdollisesti perheen verkoston kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että perheellä on käytettävissään tarvittavat ja riittävät palvelut.

Palvelut ovat perheelle maksuttomia.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi)

Lomakkeen voi tuoda tai lähettää:

Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Yhteystiedot:

Piia Kotikivi
vs. sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
puh. 044 312 4352

Heidi Jasu
vs. perhepalvelun sosiaaliohjaaja
puh. 044 4312 567

Heidi Hjulgren
vs. perhepalvelun sosiaaliohjaaja
puh. 044 312 4350

Jenni Marjamäki
ma. perhepalvelun sosiaaliohjaaja
puh. 044 431 2512

Jaana Kaulio
perhetyöntekijä
puh. 044 312 4360

Jenni Kosunen
perhetyöntekijä
puh. 044 4312 560

Jenna Siivonen
ma. perhetyöntekijä
puh. 044 4312 509

Niina Saarela
ts. lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja
puh. 044 4314 488

Lapsen isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät asiat hoitaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän lastenvalvoja, os. Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.

Eurajoen lastenvalvoja Kaisa Koskela
puh. 044 906 7556, puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 9 – 10

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee vanhempia ja huoltajia silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua hyvinvointia uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa olevat tai hätäkeskus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä arkisin ma-to klo 8 – 16 ja pe klo 8 – 15 välisenä aikana soittamalla Eurajoen kunnan sosiaalipäivystykseen, puh. 044 312 4346. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voi ottaa yhteyttä Satakunnan sosiaalipäivystykseen, puh. 02 623 4380.

Lastensuojeluilmoitus

Ilmoituksen voi tuoda tai lähettää:

Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Yhteystiedot:

Heidi Hiljanen
vs. sosiaalityöntekijä
puh. 044 312 4359

Jutta Mäntylä-Salo
sosiaalityöntekijä
puh. 044 4312 744

Piia Kotikivi
vs. sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
puh. 044 312 4352

vs. Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö
Piia Kotikivi, puh. 044 312 4352

vs. Perhepalvelun sosiaaliohjaaja
Heidi Jasu puh. 044 431 2567

vs. Perhepalvelun sosiaaliohjaaja
Heidi Hjulgren  puh. 044 312 4350

ma. Perhepalvelun sosiaaliohjaaja
Jenni Marjamäki puh.  044 431 2512

vs. Sosiaalityöntekijä
Heidi Hiljanen puh. 044 312 4359

Sosiaalityöntekijä
Jutta Mäntylä-Salo puh. 044 431 2744

Perhetyöntekijä
Jaana Kaulio puh. 044 312 4360

Perhetyöntekijä
Jenni Kosunen puh. 044 431 2560

ma. Perhetyöntekijä
Jenna Siivonen puh. 044 431 2509

ts. Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja
Niina Saarela puh. 044 312 4488

Ajankohtaista