Aikuissosiaalityö2020-06-02T12:18:15+02:00

Aikuissosiaalityö

HUOM! 

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat tavoittaa parhaiten poikkeustilanteen aikana heidän puhelinaikanaan
arkisin klo 11-12.

Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15, tämän jälkeen yhteydenotot Satakunnan sosiaalipäivystykseen.

Virka-aikainen sosiaalipäivystys puh. 044 312 4346

Satakunnan sosiaalipäivystys puh. 02 623 4380

Keskusteluapua on saatavilla joka päivä ja yö Kriisipuhelimessa ja verkossa :
Kriisipuhelin 09 2525 0111,  Auki 24 h

https://mieli.fi/fi/keskusteluapua-saatavilla-joka-päivä-ja-yö-kriisipuhelimessa-ja-verkossa

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin. Asiakkaan asiassa voidaan tarvittaessa suunnitella yksilöllinen palvelukokonaisuus sosiaalitoimen ja Rauman Työvoiman palvelukeskuksen yhteistyönä.

Aikuissosiaalityö sisältää mm. asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista ja hoitoon ohjausta.

Eurajoen Päihdehoitopolku – opas 2019

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Kirjallisen ilmoituksen/hakemuksen voi tuoda tai lähettää:
Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Aikuissosiaalityössä tehdään tiivistä yhteistyötä Eurajoen Nosturi-työpajan, kierrätyskeskuksen ja Rauman Seudun Katulähetys ry:n kanssa.

Työpaja räätälöi henkilökohtaisia reittejä koulutukseen, työelämään ja oppisopimuksen piiriin sekä tarjoaa henkilökohtaista työ- ja yksilövalmennusta, jonka avulla tuetaan kehittämään arjen ja oman elämän hallintaa.

Rauman Seudun Katulähetys järjestää kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä Eurajoen kunnan ja työvoimahallinnon kanssa eri toimipisteissä.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan tehtäväksi 1.1.2017 alkaen.

Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muuttuneet uudistuksen yhteydessä. Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Kelaan voi myös varata ajan.

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu kattamaan henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuja menoja. Täydentävän toimeentulotuen päätös perustuu asiakkaalle tehtyyn perustoimeentulotuen laskelmaan.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäiseminen. Tavoitteena on edistää sosiaalista suoriutumiskykyä juuri sen hetkisessä tilanteessa niin, että myönteiset vaikutukset olisivat kestäviä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus 2019.pdf

Yhteystiedot, parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11.00-12.00

Eurajoen alue
Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Johanna Löppönen puh. 044 312 4206

Luvian alue, Kuivalahti ja Irjanne
Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Elina Kuoppala puh. 044 431 2743

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö (vt)
Piia Kotikivi puh. 044 312 4352

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 17-65 –vuotiaille pitkäaikaistyöttömille. Asiakkaalle laaditaan suunnitelma, johon voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille asiakkaille väylä suoraan työhön tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin sekä sen jälkeen työhön. Tavoitteena on myös parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä.

Opas kuntouttavaan työtoimintaan 2018

Yhteystiedot:
Parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11.00-12.00

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Johanna Löppönen puh. 044 312 4206

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Elina Kuoppala puh. 044 431 2743

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Sari Suominen puh. 044 312 4202

Kierrätyskeskus on suljettuna 31.5.2020 asti

Avaamme kierrätyksen ovet 1.6.2020, mutta uusilla ajoilla ajalle 1.6.2020-31.7.2020
ma – ke  9:00 – 16:00
to            9:00 – 17:00
pe           9:00 – 15:00

Kierrätyskeskus  

Käyntiosoite:
Yrittäjäntie 6
27100 Eurajoki
puh. 044 312 4937

ma-ke 8:00 – 16:00
to         9:00 – 17:00
pe        8:00 – 15:00

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on kierrättää käytöstä poistettua itselle tarpeetonta ehjää, käytöstä poistettua toimivaa ja puhdasta kodin, toimiston ym. tavaraa joka muuten joutuisi kierrätys tai kaatopaikkajätteeksi. Näin säästämme ympäristöä tuotteiden valmistuksesta sekä hävityksestä aiheutuvilta ympäristökuormilta.

Voit tuoda tai tulla etsimään veloituksetta esimerkiksi vaatteita, huonekaluja, astioita, polkupyöriä, urheiluvälineitä, leluja, valaisimia, mattoja, verhoja, pienkoneita ja laitteita esim. pienet keittiökoneet, työkalut jne. Pyrimme tarkastamaan tavaran toimivuuden ja käyttökelpoisuuden tuodessa.

Emme voi ottaa vastaan suuria kodinkoneita tai jätteeksi kuuluvaa tavaraa.

Eurajoen PARTY osahanke 1.4.2015 – 31.3.2018 oli osa valtakunnallista, ESR -rahoitteista PARTY parempaa työ- ja toimintakykyä hanketta, jota hallinnoi Rauman kaupunki. Lisätietoa Party –hankekokonaisuudesta https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/hankkeet/party-hanke/
Käytännössä toimipisteenä oli Eurajoen kierrätyskeskus.

Kierrätyskeskus
sosiaaliohjaaja
Virpi Kallio puh. 044 312 4298

Yhteystiedot:
Parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11.00-12.00

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Johanna Löppönen puh. 044 312 4206

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Elina Kuoppala puh. 044 431 2743

Voimatupa, os. Tohkankuja 3 B 12, 27100 Eurajoki
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään ryhmätoimintaa yhteistyössä Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa keskiviikkoisin klo 9.00 – 14.00.

Tiedustelut
Raili Salo puh. 050 469 3168

Syöpä-, MS- ja munuaispotilaiden korvaukset
Eurajoen sosiaalitoimella on vuosittain käytössään kunnanvaltuuston myöntämä määräraha syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden sairaala- ja poliklinikkamaksujen korvaamiseen. Matkoja ja lääkkeitä ei korvata. Sosiaalitoimi korvaa sairaanhoitolaitoksen sosiaalityöntekijän antaman diagnoositodistuksen perusteella (lääkärinlausuntoa ei tarvita) syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden em. sairauksista aiheutuvat sairaala- ja poliklinikkamaksut asiakkaan pankkitilille laskujen (kopio) ja kuittien mukaisesti.  Hoitomaksulaskuja ei makseta suoraan sairaanhoitolaitoksille.

Veteraanien hammashoidon korvaukset
Eurajoen sosiaalitoimella on vuosittain käytössään kunnanvaltuuston myöntämä määräraha, jolla korvataan rintamaveteraanien hampaiden hoidosta 117,73€ /vuosi ja proteettisesta hoidosta 168,19€/vuosi.

Tiedustelut
Toimistosihteeri
Taina Vaahensalo
puh. 044 312 4345
sähköposti etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisessa

  • Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi
  • Seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle

Eurajoella sosiaaliasiamiehenä toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalityöntekijä.

http://www.satshp.fi/potilaille/potilaan-oikeudet/Sivut/sosiaaliasiamies.aspx

Talous- ja velkaneuvonnan palvelua saat 1. tammikuuta 2019 lukien valtion oikeusaputoimistoista.
Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta.

Rauman toimipaikka, Aittakarinkatu 21 A, 26100 Rauma, puh. 029 566 0429
Asiakaspalvelu avoinna kello 9:00-12:00 ja 13:00-15:00
Talous- ja velkaneuvojan päivystysaika ma-pe klo 9:00-10:00

Ajankohtaista