Sosiaalityö ja perhepalvelut

Eurajoen sosiaalitoimisto sijaitsee Eurajoen kunnanvirastolla, osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua/tukea koskeva hakemus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi)

Lastensuojeluilmoitus

Kirjallisen ilmoituksen / hakemuksen voi tuoda tai lähettää:
Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Asiointisähköposti sosiaalitoimelle
sosiaalitoimisto[at]eurajoki.fi

Rauman Oikeusaputoimisto, Aittakarinkatu 21 A, 26100 Rauma

https://oikeus.fi/oikeusapu/raumanoikeusaputoimisto/fi/index.html

Ajankohtaista