Vanhusneuvosto2019-10-09T12:16:40+02:00

Vanhusneuvosto

Edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis-, vanhus- ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten tasa-arvoista osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Pyrkii edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranhaltijoille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä edistää tiedotusta ikäihmisiä koskevissa asioissa.
Hoitaa muut vanhusneuvostolle kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
Vanhusneuvosto ei jaa avustuksia eikä pyri ajamaan yksityisen henkilön tai minkään järjestön erityiskysymyksiä.

Lisätietoja
Jaana Tuokkola (asumispalvelut ja vanhusneuvosto)
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4327 klo 8-16 (arkisin)

Ajankohtaista