Omaishoidon tuki (yli 65 vuotiaat)2019-10-09T11:57:36+02:00

Omaishoitajan tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitajalle annettavat sosiaalihuollon palvelut merkitään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä asiakkaan ja hoitoon osallistuvien kanssa.

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on hoidon tarve. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä säädetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä.
Perusturvalautakunta vahvisti 19.12.2018 §142 omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen seuraavasti:
I – maksuluokka 400,00€/kk
II- maksuluokka 520,00 €/kk
III- maksuluokka 781,00 €/kk
IV- maksuluokka 1041,00 €/kk

Omaishoidon tuesta lisätietoja antaa

Palveluohjaaja
Maritta Lappi
puh. 044 312 4929

Tatu ja Arto

TATU JA ARTO –toiminnat on kehitetty kevään 2014 aikana Eurajoki yhdessä paremmaksi –hankkeen puitteissa.
Nämä toiminnat on tarkoitettu yli 65 -vuotiaiden omaishoitajien tueksi. Heitä on ollut mukana kehittämistyössä.

TATU on taukotupa Jokisimpukassa ja ARTO taas arjen toveri, joka voi tulla kotiin tarvittaessa.
Nämä toiminnat on tarkoitettu kaikille omaishoitajien yli 65  -vuotiaille hoidettaville ( myös niille, jotka eivät ole tehneet sopimusta kunnan kanssa).
Artot ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä.

Lisätietoja

Minna Kuusisto (kotihoito ja omaishoidon tuki)
vs. palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-15 (arkisin)

Ajankohtaista