Omaishoidon tuki (yli 65 vuotiaat)2020-01-29T11:57:04+02:00

Omaishoitajan tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitajalle annettavat sosiaalihuollon palvelut merkitään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä asiakkaan ja hoitoon osallistuvien kanssa.

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on hoidon tarve. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä säädetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä.
Perusturvalautakunta vahvisti 18.12.2019 §134 omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen seuraavasti:
I – maksuluokka 409,00€/kk
II- maksuluokka 531,00 €/kk
III- maksuluokka 798,00 €/kk
IV- maksuluokka 1063,00 €/kk

Omaishoidon tuesta lisätietoja antaa

Marita Lappi
Palveluohjaaja (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4929 klo 8-15 (arkisin)

Ajankohtaista