Kotona asumisen tukeminen2020-03-02T15:21:38+02:00

Kotona asumisen tukeminen

Kotona asumista tuetaan päiväkeskustoiminnalla, kotisairaanhoidolla, kotipalvelulla ja siihen liittyvillä tukipalveluilla, kuljetuspalveluilla sekä erilaisilla harrastus- ja vapaaehtoistoiminnalla.

Ikäihmisten palveluopas 2020

Ikäihmisten päiväkeskustoiminta on tarkoitettu erityisesti yksinäisille vanhuksille sekä niille ikääntyneille, joiden omainen toimii omaishoitajana. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä sekä edistää sosiaalista kanssakäymistä. Päiväkeskustoiminta tukee myös omaishoitajien jaksamista. Tarvittaessa päiväkeskukseen järjestetään kuljetus.

Päiväkeskus toimii tiistaisin Luvian vanhustentalolla sekä keskiviikkoisin ja torstaisin Palvelukeskus Jokisimpukassa. Ohjelma alkaa klo 10.30 ja kotiinlähtö on klo 16.30. Päivän aikana osallistujat nauttivat 2 lämmintä ateriaa ja päiväkahvin.

Päiväkeskustoiminnasta peritään 18,00 €:n päivämaksu (6h), osapäivätoiminnasta (3h 30min) 11 € ja mahdollisesta kutsutaksikuljetuksesta voimassa olevan linja-autotaksan mukainen maksu.

Lisätietoja

Kaarina Tamminen
toiminnanohjaaja
puh. 044 312 4924
kaarina.tamminen(at)eurajoki.fi

Kati Lempinen
toiminnanohjaaja
puh. 044 312 4329
kati.lempinen (at)eurajoki.fi

Seija Valtanen
toiminnanohjaaja
puh. 044 431 2731
seija.valtanen(at)eurajoki.fi

Kotipalvelun lisäksi erilaiset tukipalvelut turvaavat kotona selviytymistä. Tukipalveluja haettaessa asiakkaan tilanteesta tehdään palvelutarveselvitys, jonka perusteella palvelu voidaan myöntää.

Tukipalveluja ovat mm.

 • Ateriapalvelu
 • Vaatehuolto
 • Kuljetuspalvelu
 • Saunapalvelu
 • Turvapalvelu
 • Siivouspalvelu palvelusetelillä
 • Palveluseteli

Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä oikeutus käyttää tiettyjen palvelunantajarekisteriin valittujen palveluntuottajien palveluja tietyn ennalta lasketun euromääräisen, aikaan sidotun summan edestä. Asiakas voi itse päättää keneltä palvelurekisteriin valitulta yrittäjältä palvelunsa hankkii. Käytössä on kotipalvelun tukipalveluihin ( siivous, asiointi ja pihatyöt) käytettävä kiinteä 20 euron arvoinen seteli. Kunnan viranomainen päättää kenelle palveluseteli myönnetään. Kunnan viranomaisella on myös päätösvalta siitä miten monta seteliä ja mihin tarkoitukseen seteli myönnetään.

Harjavallan kaupungin ylläpitämä palvelusetelituottajarekisteri ja kotiin annettavien palveluiden palvelusetelien sääntökirja

Lisätietoja

Minna Kuusisto (kotihoito)
palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-15 (arkisin)
minna.kuusisto(at)eurajoki.fi

Kotipalvelu on vanhuksille, sairaille ja vammaisille suunnattua palvelua, jonka avulla tuetaan kotona asumista. Kotipalvelua annetaan myös kriisitilanteisiin, jolloin ulkopuolinen apu voi auttaa arjen järjestämistä. Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Kotipalvelu auttaa selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun henkilö ei selviydy niistä omatoimisesti tai läheistensä avulla.

Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä oikeutus käyttää tiettyjen palvelunantajarekisteriin valittujen palveluntuottajien palveluja tietyn ennalta lasketun euromääräisen, aikaan sidotun summan edestä. Asiakas voi itse päättää keneltä palvelurekisteriin valitulta yrittäjältä palvelunsa hankkii. Käytössä on sosiaalihuollon kotipalveluihin tulosidonnainen palveluseteli.
Kunnan viranomainen päättää kenelle palveluseteli myönnetään. Kunnan viranomaisella on myös päätösvalta siitä miten monta seteliä ja mihin tarkoitukseen seteli myönnetään.

Kotipalvelua toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen, esim. kotisairaanhoidon kanssa ja se perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten selvitetään asiakkaan kokonaistilanne ja hoidon ja palvelujen tarve sekä sovitaan hoidon toteuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan asiakkaan tilanteen muututtua.

Lisätietoja

Minna Kuusisto (kotihoito)
Palvelutarpeen arviointi ja palveluiden myöntäminen
palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-15 (arkisin)

Katri Einmaa
Kotipalvelun esimies
puh. 044 431 2741

Lyhytaikaishoito eli intervallihoito on ympärivuorokautista tilapäistä tai määräajoin toistuvaa kuntouttavaa laitoshoitoa. Syitä lyhytaikaishoitoon voivat olla mm. omaishoitajan lakisääteinen loma, toimintakyvyn arviointi, lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi, kuntoutus tai pitkäaikaisen hoitopaikan odotus.

Osaston toimintaperiaatteisiin kuuluu kuntouttamista edistävä työote, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä.

Kuntoutumista edistävä työote on toimintatapa, joka kunnioittaa potilaan yksilöllisyyttä ja toiminta on potilaan itsenäistä selviytymistä tukevaa. Kuntoutujaa kannustetaan ja rohkaistaan toimimaan omatoimisesti, ottaen huomioon hänen omat voimavaransa.

Kuntouttava työote on käytännössä ihmisen ymmärtämistä, motivoimista, palautteen antamista ja vastaanottamista, asioiden oivaltamista sekä kekseliäisyyttä.

Käyntiosoite:
Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki

Lisätietoja:

Hanna Leskinen
kotiutuskoordinaattori, Palvelukeskus Jokisimpukka
puh. 044 312 4319
hanna.leskinen(at)eurajoki.fi

Lyhytaikaishoidon yksikkö Tammi
puh. 044 312 4494

Merja Santapere
osastonhoitaja, Palvelukeskus Jokisimpukka
puh. 044 312 4335
merja.santapere(at)eurajoki.fi

 

Haluatko olla tuomassa virkistystä ikäihmisten arkeen ja olla mukana auttamassa? Vapaaehtoistyöntekijöiden joukko on Eurajoella suuri, tule kanssamme toimimaan! Voit auttaa Palvelukeskus Jokisimpukassa, Tupalan vanhustentaloalueella tai Luvian vanhustentalolla.

 • ilmoittautumalla jonkun ikäihmisen ystäväksi ja vierailemalla hänen luonaan,
  avustamassa hänen ulkona liikkumistaan tai vaikkapa lukemalla hänelle päivän lehteä
 • osallistumalla Kammaritoimintaan
 • toimimalla päiväkeskustoiminnan avustajana

Lisätietoja

Kaarina Tamminen
toiminnanohjaaja
puh. 044 312 4924
kaarina.tamminen(at)eurajoki.fi

Seija Valtanen
toiminnanohjaaja
puh. 044 431 2740
seija.valtanen(at)eurajoki.fi

Järjestötoiminta

Eurajoella toimii useita virkeitä eläkeläisjärjestöjä, joissa ikäihmiset kokoontuvat viikoittain erilaisiin harrastus-, virkistys- ja opintotoimintoihin. Järjestöt tekevät myös ystävä- ja lähimmäistyötä. Tämä työ on korvaamatonta useille yksinäisille vanhuksille niin kotona kuin vanhainkodeissakin sekä usein hyvin raskasta hoitotyötä tekeville omaishoitajille.

Lisätietoja järjestöjen toiminnasta: https://www.eurajoki.fi/vapaa-aika/yhdistykset/

Palvelukeskus Jokisimpukan seniorikuntosali

Palvelukeskus Jokisimpukassa on eläkeläisille tarkoitettu kuntosali, jossa 5 – 8 hengen ryhmä voi kerrallaan kuntoilla. Käytettävissä on alaraajojen lihasvoimaa vahvistavia laitteita ja vatsa- ja selkälihaksia sekä yläraajojen lihaksia aktivoivia laitteita. Kuntosaliharjoittelu on mitä parhainta toimintakyvyn ylläpitoa ja ryhmässä harjoittelu tuo vaihtelua ikäihmisen arkeen.

Kuntosalista voivat eläkeläisjärjestöt, -yhdistykset tai muut pienryhmät varata viikoittaisen kuntoiluajan. Jokainen seniori osallistuu kuntoiluun omalla vastuullaan. Joskus kuntoilun aloittamisesta on hyvä keskustella lääkärin kanssa.

Kuntosalin varaaminen on maksutonta, käyttäjien tulee kuitenkin sitoutua noudattamaan kuntosalin käytön periaatteita.

Lisätietoja ja ryhmävaraukset
Maili Vuoristo
kuntohoitaja
puh. 044 312 4358

Kammaritoiminta

Kammarissa vapaaehtoistyöntekijät ylläpitävät kohtaamispaikkaa ikäihmisille. Päivystys on keskiviikkoisin klo 11.00-14.00 nuoriso- ja kulttuuritalo Kaharissa. Kammarissa tavataan muita ikäihmisiä kahvikupin ääressä. Kammarissa vietetään mm. teemapäiviä toivomusten mukaan. Seurakunnan työntekijä pitää hartaushetken noin klo 12.30.

Kammarilaisten toimintaan kuuluu vuosittain kesäretki.

PIIPAHDA TUTUSTUMASSA KAMMARIIN JA OTA YSTÄVÄSIKIN MUKAAN!

Lisätietoja

Kaarina Tamminen
toiminnanohjaaja
puh. 044 312 4924

Nuoriso- ja kulttuuritalo Kahari
puh. 02 868 3341

Kerhotoimintaa senioreille

Ikäkeskus Helmessä on kerhotoimintaa eurajokelaisille senioreille, joilla on halukkuutta osallistua ikätovereiden kanssa yhdessäoloon.

Tiistaisin
klo 8.00-10.00 Kuntosali vapaasti käytössä
klo 9.00 -10.30 Boccia-kuulapeli

Tupalassa maanantaisin parillisina viikkoina
klo 9.00-11.00 Käsityökerho

Lisätietoja

Kaarina Tamminen
toiminnanohjaaja
puh. 044 312 4924

Maili Vuoristo
kuntohoitaja
puh. 044 312 4358

Tuettua vesiliikuntaa!!

Lähiseudun uimahallien (Pori, Rauma, Eura, Harjavalta ja Ulvila) kanssa on sovittu, että Eurajoen pääkirjastosta (Weenertie 1) ja Luvian lähikirjastosta (Lukkarilantie 4) saa leimallisen lapun, jolla on oikeutettu saamaan 50%:n alennuksen joko sarjalipuista tai rannekkeeseen ladattavista uintikerroista uimahallin kassalla. Myös Rauman vesijumppiin voi hankkia matkailuinfosta leimallisen alennuslipukkeen.

Lisätietoja

Jarmo Olli
vapaa-ajan palvelupäällikkö
puh. 044 312 4267

Tuolijumppa

Kaikille Eurajoen eläkeläisille avoin ’tuolivirinä’ tiistaisin klo 14.00-14.45 Eurajokisalissa.

Tiistaisin klo 10.15 tuolijumppaa on Tupalan seuratuvassa, ohjaajana Maili Vuoristo.

Lisätietoja

Maili Vuoristo
kuntohoitaja
puh. 044 312 4358

Bocciaryhmä

Bocciaryhmä kokoontuu torstaisin klo 15.00-17.00 Keskustan koulun liikuntasalissa.

Ajankohtaista