Asumispalvelut2020-03-02T15:24:54+02:00

Asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. ​

Asumispalvelumme on luokiteltu niissä saatavien palvelujen mukaan:

  • tilapäiseen ja lyhytaikaiseen kuntouttavaan asumiseen
  • vanhustentaloasumiseen
  • palveluasumiseen
  • ympärivuo​rokautiseen asumiseen

Palvelutarpeen arviointi ja palveluiden myöntäminen

Jaana Tuokkola (asumispalvelut ja vanhusneuvosto)
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4327 klo 8-16 (arkisin)

Ikäihmisten palveluopas 2020

Vanhustenhuollossa on tarjolla vuokra- asuntoja osoitteissa Pappilantie 7-9 sekä Kotomäenkuja 13. Asuntoja on yhteensä 34 kpl.

Asuntojen koko vaihtelee 28.8 m2 – 48.5 m2. Asuntojen vuokrat vaihtelevat valmistumisvuodesta ja asunnon koosta riippuen. Vanhustentalot sijaitsevat aivan Luvian keskustan tuntumassa, lähellä palveluita ja kirkkoa. Asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita. Osa niistä soveltuu myös liikuntaesteisten asunnoksi.

Vanhustentalojen alueella on kerhohuone ja sauna. Kerhohuoneessa on mahdollista pitää omia kutsuja tai viettää iltaa. Se on asukkaiden käytössä maksutta. Samassa yhteydessä on pesutupa, jossa voi käydä pesemässä pyykkiä tai ostaa pyykkipalvelut tukipalveluna. Joihinkin asuntoihin voi myös liittää oman pesukoneen.

Lisätietoja

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö
puh. 044 312 4327

Eurajoella ikäihmisten ja erityisryhmiin kuuluvien käytössä ovat Tupalan vanhustentaloalueen rivitaloasunnot.
Tupalan alue palveluineen turvaa ikääntyneille yksilöllisen, aktiivisen ja kodinomaisen asumisen. Tupalan palvelutalossa on 10 yksiötä, jotka on suunniteltu liikuntaesteisille. Alueella on lisäksi 32 vuokrarivitaloasuntoa, joiden koot vaihtelevat 30-49 m².

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tukee tarvittaessa Tupalan asukkaita yhdessä asukkaan kanssa tehdyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Tupalassa toimii tukipalveluina ruokala, saunapalvelu, pyykkipalvelu ja turvapalvelu.

Lisätietoja

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö
puh. 044 312 4327

Palvelukeskus Jokisimpukan yhteyteen valmistui maaliskuussa 2013 uusia palveluasuntoja 33 kpl, joissa jokaisessa on oma wc ja suihkutila. Asunnoista 30 on yhden hengen asuntoja ja 3 kahden hengen asuntoja. Yhden hengen asunnoissa on varusteluna jääkaappi, mikroaaltouuni, sänky patjoineen ja verhot, kahden hengen asunnoissa on vielä lisäksi keittolevy. Muuten jokaisella asukkaalla on itse mahdollisuus sisustaa asuntonsa oman mieltymyksensä mukaisesti. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tukee Jokisimpukan palveluasumisen asukkaita yhdessä asukkaan kanssa tehdyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kotipalveluhenkilöstö työskentelee palveluasunnoissa joka päivä klo 7.00–22.00, yöaikaan turvapuhelinhälytykset välittyvät kotipalveluhenkilökunnan päivystyspuhelimeen.

Palvelutalossa toimii tukipalveluina ruokala, saunapalvelu, pyykkipalvelu ja turvapalvelu.

Palveluasuminen palvelusetelillä.
Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.6.2019 luettavissa Säkylän kunnan www-sivuilta

Käyntiosoite
Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki

Tyrnikarin hoitajat
puh. 02 869 5611

Kaunissaaren hoitajat
puh. 02 869 5613

Mäntykarin hoitajat
puh. 02 869 5611
Lisätietoja

Katri Einmaa
kotipalvelun esimies
puh. 044 4312 741
katri.einmaa(at)eurajoki.fi

Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskus Jokisimpukassa on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, mutta jotka pääsääntöisesti selviävät päivittäisistä toiminnoistaan yhden hoitajan avustamina. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä ikäihminen asuu vuokraamassaan huoneessa ja ostaa tarvitsemansa palvelukokonaisuudet, kuten ravitsemus-, hoiva-, hygienia- ja turvapalvelut.

Karpalon ja Suvannon ryhmäkodeissa hoito perustuu asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Karpalon ryhmäkodin hoitajilla on erityisosaamista dementoituneiden vanhusten hoidosta.

Hoitajat avustavat ja ohjaavat asukasta päivittäisissä toiminnoissa, ottaen huomioon omatoimisuuden tukemisen.

Lääkäripalveluista vastaa Eurajoen terveyskeskus, lääkäri käy viikoittain ryhmäkodeissa. Akuutti sairauksien hoito ja tutkimus toteutetaan Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosastolla tai Satakunnan keskussairaalassa.

Vuokra-asuntoja on yhteensä 36.

Käyntiosoite: Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki

Karpalon hoitajat puh. 044 312 4491
Suvannon hoitajat puh. 044 312 4492

Lisätietoja

Johanna Kivimäki
tehostetun palveluasumisen esimies
puh. 044 – 3124 229
johanna.kivimaki(at)eurajoki.fi

Jokisimpukan pitkäaikainen laitoshoito tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa runsaasti apua tarvitseville tai lähes täysin autettaville vanhuksille silloin, kun kotona selviytymisen tueksi järjestetyt palvelut on todettu riittämättömiksi.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhuksen hoito perustuu vanhuksen itsensä ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tavoitteena on tarjota vanhukselle hyvää hoitoa kuntouttavalla työotteella hänen omia voimavarojansa tukien.

Lääkäripalvelut saadaan Eurajoen terveysasemalta. Akuutti sairauksien hoito ja tutkimus toteutetaan terveyskeskusairaalan Eurajoen tai  Harjavallan osastoilla, Satakunnan keskussairaalassa tai Eurajoen kotisairaalan turvin.

Käyntiosoite
Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki

Pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö Vaahtera
puh. 044 312 4495

Lisätietoja
Merja Santapere
Osastonhoitaja
puh: 044-3124 335
merja.santapere(at)eurajoki.fi

Eurajoen kunnalla on sopimukset Esperi-Caren (Hoivakoti Käenpesä) ja Attendon (Majakkatupa) kanssa tehostetun palveluasumisen ostosta iäkkäille henkilöille, jotka eivät enää palvelujen turvin voi turvallisesti asua omassa kodissaan.  Asumispalveluihin sijoittamisesta SAS-ryhmän esityksestä päätöksen tekee vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola.

Asiakkaalle voidaan myöntää asumispalvelu yksityisellä tai palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen.

Asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma 1.6.2019 luettavissa Säkylän kunnan www-sivuilta
https://www.sakyla.fi/terveys/sosiaalipalvelut/vanhustenhuolto-ja-kotipalvelu/palvelusetelituottajalle/

Sääntökirjaa noudatetaan kuntien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa.
Sääntökirjassa kunnat asettavat asumispalvelujen sekä palvelusetelilain 5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Tiedustelut:
vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola puh. 044 312 4327
palveluvastaava Minna Kuusisto, puh. 044 312 4357

Iäkkäiden perhehoito on tarkoitettu henkilöille, jonka huolenpitoa ei voida järjestää hänen omassa kodissaan riittävästi, eikä henkilön katsota olevan laitoshoidon tarpeessa (sosiaalihuoltolaki 710/1982 §25). Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kuntoutuksen tai muun ympärivuorokautisen tai osa-aikaisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kodissa. Tavoitteena on toteuttaa perheenomaista hoitoa sekä edistää perusturvallisuutta sekä sosiaalista kanssakäymistä.

Valmennus kiertäville perhehoitajille alkaa Eurassa 4.9.2019
Lisätiedot tästä linkistä Kiertävien perhehoitajien valmennus

Palvelutarpeen arviointi ja palveluiden myöntäminen

Jaana Tuokkola (asumispalvelut ja vanhusneuvosto)
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4327 klo 8-16 (arkisin)

Ajankohtaista