Ikäihmisten palvelut2020-03-19T10:03:03+02:00

Ikäihmisten palvelut

VANHUSTENHUOLLON TIEDOTE 19.3.2020

Palvelukeskus Jokisimpukan kaikissa yksiköissä sekä Tupalan palvelutalossa on totaalinen vierailukielto. Vierailuja ikäihmisten luo tulee välttää myös Tupalan ja Luvian vanhustentaloilla.

Hallituksen 16.3.2020 linjauksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

Palveluvastaava Minna Kuusisto antaa lisätietoa, mikäli tarvitset ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen, puh. 044 3124 357 (arkisin klo 8-15).

——–

Ikäihmisten palvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola. Hän päättää asumispalveluihin sijoittamisesta SAS-ryhmän esityksestä. Kotona asuvien palveluohjauksesta ja –neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista vastaa palveluvastaava, joka myös päättää näiden palveluiden antamisesta.
Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkolan vastuulla on kunnan oma palvelutoiminta. Hän toimii Jokisimpukan ja kotipalvelun esimiesten päällikkönä.

Ikäihmisten palveluopas 2020

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lisätietoja

Minna Kuusisto (kotihoito)
palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-15 (arkisin)

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4327

Johanna Hellstén
vanhustenhuollon osastosihteeri (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4332

Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021.pdf

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.7.-31.12.2019.pdf

Ajankohtaista