Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela. Hän päättää asumispalveluihin sijoittamisesta SAS-ryhmän esityksestä. Kotona asuvien palveluohjauksesta ja –neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista vastaa palveluvastaava, joka myös päättää näiden palveluiden antamisesta.

Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkolan vastuulla on kunnan oma palvelutoiminta. Hän toimii Jokisimpukan ja kotipalvelun esimiesten päällikkönä.

Vanhustenhuollon palveluopas 2019.pdf

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lisätietoja

Kaisu Korpela (asumispalvelut, omaishoidon tuki ja vanhusneuvosto)
asiakkuuspäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 431 2725 klo 8-15 (arkisin)

Minna Kuusisto (kotihoito)
vs. palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-15 (arkisin)

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 3124327

Johanna Hellstén
vanhustenhuollon osastosihteeri (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4332

Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021.pdf

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.6.2019.pdf

Ajankohtaista