Ikäihmisten palvelut2020-06-18T13:43:05+02:00

Ikäihmisten palvelut

VANHUSTENHUOLLON TIEDOTE 18.6.2020

Hallituksen 17.6.2020 antaman tiedotuksen mukaisesti vierailut järjestetään Palvelukeskus Jokisimpukan kaikissa yksiköissä sekä Tupalan palvelutalossa ennalta sovittuina aikoina ulkotiloissa turvavälit ja suojautuminen huomioon ottaen. Vierailuja ikäihmisten luo suositellaan välttämään Tupalan ja Luvian vanhustentaloilla.

Palveluvastaava Minna Kuusisto antaa lisätietoa ikäihmisten palveluista, mikäli tarvitset ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen, puh. 044 3124 357 (arkisin klo 8-15).

——–

Ikäihmisten palvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola. Hän päättää asumispalveluihin sijoittamisesta SAS-ryhmän esityksestä. Kotona asuvien palveluohjauksesta ja –neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista vastaa palveluvastaava, joka myös päättää näiden palveluiden antamisesta.
Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkolan vastuulla on kunnan oma palvelutoiminta. Hän toimii Jokisimpukan ja kotipalvelun esimiesten päällikkönä.

Ikäihmisten palveluopas 2020
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lisätietoja

Minna Kuusisto (kotihoito)
palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-15 (arkisin)

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4327

Johanna Hellstén
vanhustenhuollon osastosihteeri (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4332

Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021.pdf
Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.7.-31.12.2019.pdf
Omavalvontasuunnitelma Terveyskeskussairaalan Eurajoen osasto 2020.pdf
Omavalvontasuunnitelma Palvelukeskus Jokisimpukan lyhytaikaishoito, Tammi.pdf
Omavalvontasuunnitelma Palvelukeskus Jokisimpukan pitkäaikainen laitoshoito, Vaahtera.pdf
Omavalvontasuunnitelma Eurajoen kunnan kotipalvelu 2020.pdf

Ajankohtaista