Sosiaali- terveyspalvelut
Etusivu/Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kessote vastaa Keski-Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä eli Kessotesta (linkki https://kessote.fi/) asiakkaat saavat sujuvat perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti ja viivytyksettä.

kessote-logo

Eurajoen kunta korvaa syöpä-, munuais- ja ms-sairauksista aiheutuvia sairaala- ja poliklinikkamaksuja kuntalaisilleen.

Syöpä-, MS- ja munuaispotilaiden korvaukset
Sairaanhoitolaitoksen sosiaalityöntekijä antaa todistuksen syöpäpotilaan hoitokustannusten korvausta varten, josta käy ilmi varmistettu ajankohta mistä alkaen korvausta maksetaan. Lääkärinlausuntoa ei tarvita. Syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden em. sairauksista aiheutuvat sairaala- ja poliklinikkamaksut maksetaan asiakkaan pankkitilille laskukopioiden mukaisesti. Kotokarin tilapäishoito ja kotisairaalamaksu rinnastetaan sairaalamaksuihin. Hoitomaksulaskuja ei makseta suoraan sairaanhoitolaitoksille. Korvausta ei makseta lääkkeistä, matkoista, lääkärintodistuksista, yksityislääkärikäynneistä eikä hammaslääkärikäynneistä.

Veteraanien hammashoidon korvaukset
Eurajoen kunnalla on vuosittain käytössään kunnanvaltuuston myöntämä määräraha, jolla korvataan rintamaveteraanien hampaiden hoidosta 117,73€ /vuosi ja proteettisesta hoidosta 168,19€/vuosi.

Tiedustelut
palvelusihteeri
Ritva Kuusisto
puh. 02 86 941
sähköposti etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi

Eurajoen kunta kuuluu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, joka järjestää terveysvalvontaan ja eläinlääkintään liittyvät palvelut.

Eläinlääkintä
Kunnallisia eläinlääkintäpalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueella (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Eurajoki) 7 eläinlääkäriä.

Eurajoki
Eläinlääkäri Sirpa Varajärvi
Weener-tie 4, 27100 Eurajoki
puh. 044 707 2451

Porin ympäristö- ja lupapalveluiden eläinlääkintähuollon www-sivuille  https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/elaimet/elainlaakintapalvelut

Eläinsuojelu
Kaikki eläinsuojeluilmoitukset s-postitse osoitteeseen elainsuojelu(at)pori.fi

Terveysvalvonta
Terveysvalvonnan palveluista vastaa Porin ympäristö- ja lupapalvelut.
Yhteistyöalueessa ovat mukana Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Eurajoki.

Eurajoen terveysvalvonta
puh. 044 701 3353
Päivystysaika ma-pe klo 8.30-15.30
(vaihde 02 621 1212)

Yhteistoiminta-alueen yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti lähettämään
sähköpostiin [email protected]
tai soittamaan numeroon 044 701 3353
Terveysvalvonnan neuvontapuhelin palvelee klo 9-12.

Terveysvalvonnan www-sivuille pääset tästä  https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/luvat-ja-valvonta

Ajankohtaista